1. Ana sayfa
  2. Ürünler
  3. Kimlik tanıma sistemleri
  4. 1D/2D kod okuyucuları
  5. İşletim yazılımı

1D/2D kod okuyucuları - İşletim yazılımı

  • Uygulamalara özel yapı bilgilerinin basit bir şekilde oluşturulması ve yönetimi
  • Kurulum ve bakım için gerçek zamanlı izleme modu
  • Servis raporlarının depolanması ve dağıtımı
  • Servis raporları ile uygulama analizi

1D/2D kod okuyucuları - İşletim yazılımıKullanım yazılımı

1D/2D kod okuyucu için kullanım yazılımı "Konfigürasyon", "Monitör" ve "Servis raporu" işletim türleri arasında ayrım yapar. Yeni bir konfigürasyonun kurulması, yönetimi ve parametrelenmesi "Konfigürasyon" işletim modunda gerçekleşir. Cihaz 32 konfigürasyon dosyasına kadar (= Parametre cümleleri) kaydeder. Bir konfigürasyon okuma/onaylama işletiminin uygulanması için cihazda onaylanmış tüm uygulama öncelikli parametreleri içerir.
Monitör modunda cihazın çalışma şekli izlenir. Her başlatmada alınan görüntü kullanım programına aktarılır, gösterilir ve değerlendirilir. Ona ait okuma/onaylama sonucu, kod kalitesi değerlendirmesi ve statik bilgiler sonuç alanında gösterilir.
Monitör modunda elde edilen okuma/onaylama sonuçları değerlendirme protokolü olarak lokal biçimde kaydedilebilir. Servis raporu ek olarak cihaz konfigürasyonunu, değerlendirme istatistiğini (olumlu/olumsuz okumalar) ve son okuma/onaylama sonuçlarını resimle birlikte kaydeder.