1. Domača stran
  2. IO-Link
  3. Strokovno znanje/Pogosta vprašanja
  4. Slovar

Slovar za IO-Link

Aktuator

Naprava za pretvarjanje električnih signalov v kinetično energijo.

 

Aciklični podatki

Podatki, ki so preneseni iz krmilnik le na zahtevo (npr. podatki o parametrih, diagnostični podatki).

 

COM1-3

Stopnje prenosa podatkov z IO-Link.

 

Naprava

Naprava je lahko senzor, aktuator ali hibridna naprava. Naprava je pasivni udeleženec in odgovarja le n zahteve nadrejene enote.

 

DI

Digitalni vhod.

 

DO

Digitalni izhod.

 

DTM

Upravitelj vrst naprave (gonilnik, specifičen za proizvajalca).

 

Dogodek

Naprava lahko sporoča nepravilno stanje obratovanja nadrejeni enoti za posamezni dogodek. To se izvede z nastavitvijo bita v vmesniku. Nadrejena enota bere ta dogodek z kodo uvrstitvene napake.

 

FDT

Orodje za terensko napravo (npr. vsebnik ifm)

 

Datoteka GSD

Glavna datoteka naprave - opisuje vmesnik do naprave, ki bo povezan z vodilom Fieldbus. Datoteke GSD so na voljo in jih zagotavlja proizvajalec naprave.

 

HMI

Naprava za obratovanje in opazovanje sistema avtomatizacije (človeški strojni vmesnik).

 

Vozlišče

Za razliko od prehodov vozlišča vzpostavljajo povezave med dvema identičnima vmesnikoma; znane so kot vozlišča USB.

 

Hibridna naprava

Naprava, ki združuje funkcije senzorja in aktuatorja.

 

IEC 61131-9

Mednarodni standard IEC 61131 se ukvarja z osnovami programirljivih logičnih krmilnikov. Del 9 opisuje IO-Link pod oznako digitalni komunikacijski vmesnik z enojnim padcem za majhne senzorje in aktuatorje (SDCI).

 

IODD

Opis elektronske naprave (opis VI naprave).

 

Naprava z IO-Link

Terenska naprava, ki jo nadzoruje in spremlja nadrejena enota z IO-Link.

 

Nadrejene IO-Link

Vzpostavi povezavo med vodilom Fieldbus višje stopnje in napravo z IO-Link. Nadrejena enota z IO-Link nadzoruje in spremlja naprave z IO-Link.

 

MES

Proizvodni izvršilni sistem (Manufacturing Execution System - MES) je raven večplastnega sistema za upravljanje proizvodnje, usmerjenega v proces. MES se razlikuje od podobnih učinkovitih sistemov za načrtovanje proizvodnje, npr. sistemov ERP (načrtovanje virov podjetja) z neposredno povezavo z distribucijskimi sistemi za avtomatizacijo procesa, in omogoča upravljanje in spremljanje proizvodnih procesov v dejanskem času. To vključuje običajno pridobivanje in pripravo podatkov, npr. pridobivanje proizvodnih podatkov (PDA), pridobivanje podatkov stroja (MDA) in pridobivanje podatkov o osebju, ter vse druge procese, ki takoj vplivajo na proizvodni proces.

 

Vrata

Komunikacijski kanal za IO-Link.

 

Strežnik za nastavitev parametrov

Nadrejena enota z IO-Link do specifikacije IO-Link 1.1 lahko deluje kot strežnik za nastavitev parametrov za napravo z IO-Link.

 

Povezava od točke do točke

Povezava od točke do točke je neposredna, takojšnja povezava med dvema točkama, mestoma ali napravama.

 

Senzor

Naprava za zaznavanje in pretvarjanje fizičnih vrednosti v električne količine.

 

PLC

Krmilnik PLC je industrijski računalnik, ki se uporablja za nadzorovanje stroja ali sistema in je programiran na digitalni osnovi. Uporabnik programira krmilnik PLC skladno z zahtevami svojega sistema. Periferni signali se preberejo ali posredujejo prek vhodno/izhodnih modulov ali nadrejenih vodil Fieldbus ter decentraliziranih podrejenih vodil Fieldbus.

 

SIO

Standardni vhodno-izhodni način: Povezava običajnih, digitalnih naprav v nadrejena vrata IO-Link.

 

Podrejena enota

Udeleženec v vodilu, ki ne komunicira neodvisno, ampak le odgovarja na zahteve nadrejene enote.

 

Čas pretvorbe

Čas pretvorbe je vsota časa, ki ga pretvornik A/D potrebuje, da zapiše izmerjeno vrednost, in potrebnega časa (diagnostika, spremljanje prekinitve žice) za obdelavo izmerjene vrednosti v modulu.

 

Ciklični podatki

Podatki, ki se samodejno prenašajo v rednih intervalih (procesni podatki, stanje vrednosti).

 

Čas cikla

V kontekstu krmilnikov čas cikla pomeni obdelavo programa od branja vhodov do posredovanja na izhodu. V kontekstu komunikacijskih sistemov je čas cikla čas, ki poteče, dokler se podatki ne izmenjajo z vsemi udeleženci in se cikel znova ne zažene.