1. Domača stran
  2. IO-Link
  3. Prednosti
  4. IO-Link v živilski industriji

IO-Link v živilski industriji

V živilski industriji so potrebne natančne meritve, npr. na tlačnih rezervoarjih, da se zagotovi trajna kakovost izdelkov. Okvare v obratih je treba zaznati hitro, da se zagotovi čim manjše število ustavitev proizvodnje. Vse to so vsakodnevne teme v industriji živil in pijač. Primeri uporabe na rezervoarju prikazujejo, kako IO-Link pomaga zmanjšati te okvare.

 

» Imunost na hrup

» Brez izgub izmerjenih vrednosti

» Preprosta zamenjava senzorja

» Brez vmešavanja

» Identifikacija

» Spremljanje stanja

» Neodvisno od vodila Fieldbus

» Oddaljen dostop

» Razlikovanje medijev

 

Brez zunanjih vplivov na signal

Prenos podatkov z IO-Link temelji na 24-voltnem signalu in je zato izredno neobčutljiv na zunanje vplive. Senzorji z IO-Link so povezani s standardnimi spojniki M12. Oklopljeni kabli in povezana ozemljitev niso več potrebni. Vrednosti tlaka, temperature in nivoja se tako zanesljivo prenašajo.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Brez izgub izmerjenih vrednosti

Brez izgub izmerjenih vrednosti/visoka natančnost. Celotni prenos izmerjenih vrednosti je digitalen. Zamenjuje prenose, ki so nagnjeni k napakam, in pretvorbo analognih signalov. Digitalno prenesene vrednosti je mogoče neposredno prikazati v nadzorni sobi.

Higienični tlačni senzorji serije PI nenehno zaznavajo nivo v tlačnih rezervoarjih. V preteklosti so izgube zaradi pretvorbe in elektromagnetne motnje med prenosom analognih signalov nivoja povzročale nenatančnosti. Zaradi nenehnega digitalnega prenosa izmerjenih vrednosti prek IO-Link se zdaj podatki o vsebini rezervoarja prenašajo do krmilnika z visoko natančnostjo.


Analogno ali digitalno prek IO-Link

Do sedaj:
Analogni signali senzorjev so digitalizirani prek pretvornikov A/D in razvrščeni v krmilniku PLC. To privede do nenatančnih podatkov pri dejanski izmerjeni vrednosti.

IO-Link:
Izmerjene vrednosti se digitalno prenesejo od senzorja do krmilnika. Zato je prenesena vrednost vedno identična izmerjeni vrednosti.

Nivo v tlačnih rezervoarjih neprekinjeno zaznavajo higienska tlačna tipala tipa PI. Zaradi izgub med prenosom izmerjene vrednosti in vplivov elektromagnetnega toka so včasih bile znatne netočnosti/odstopanja pri zaznavanju nivoja v rezervoarju. Zaradi IO-Link je zdaj mogoče izredno natančno neprekinjeno zaznavanje nivoja v rezervoarju.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Preprosta zamenjava senzorja

Nadzorna enota z IO-Link shrani vse parametre priključenih senzorjev. Po zamenjavi se predhodni parametri samodejno prepišejo v novi senzor. Poizvedba po potrebnih nastavitvah senzorja ni potrebna.

Higienični tlačni senzorji PI se uporabljajo za merjenje nivoja v rezervoarju. Nastavitve vseh parametrov in programiranje točk preklopa se lahko izvede prek dveh programirnih gumbov ali IO-Link. Med zamenjavo se parametri samodejno kopirajo v novi senzor. Ni jih treba ročno vnesti.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Brez vmešavanja

Standardizirana nastavitev parametrov enote omogoča zaklep tipk za upravljanje na napravi. S tem napačne nastavitve uporabnikov niso več mogoče. Tako je kadar koli mogoča dokumentacija parametrov.

Tlačni senzorji serije PI družbe ifm zaznavajo glavni tlak v aseptičnem rezervoarju skladišča. Za preprečevanje vmešavanja zaradi posledičnih napačnih nastavitev senzorja prek upravljalnih gumbov je mogoče te zakleniti prek IO-Link.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Identifikacija

IO-Link zagotavlja nedvoumno prepoznavo naprave. Senzorji s sposobnostjo IO-Link so jasno prepoznavni po prodajalcu in ID-ju naprave. Zagotovljena je ekskluzivna uporaba originalnih nadomestnih delov.

IO-Link zagotavlja, da se za zamenjavo uporabijo le senzorji iste vrste.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Spremljanje stanja/diagnostika

Z IO-Link se prenos procesa in servisnih podatkov izvede sočasno. Nadrejena enota takoj zazna napake. Do vseh diagnostičnih podatkov lahko dostopate celo med delovanjem. To omogoča vzdrževanje na osnovi stanja in zagotavlja dolge čase delovanja obrata.

Stopnjo pretoka procesne vode v industriji živil in pijač natančno spremljajo vgrajeni merilniki magnetnega pretoka serije SM. Če pride do napake, se diagnostični podatki prenesejo od nadrejene enote v krmilnik. Okvarjeni senzor je nedvoumno prepoznan.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Neodvisno od krmilnika in vodila Fieldbus

Nadrejene enote z IO-Link nudijo vmesnike za Profinet, Ethernet IP, Profibus, Ethercat ali AS-i. Vsi parametri senzorjev se shranjujejo v nadrejeni enoti z IO-Link.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Oddaljeni dostop do parametrov senzorjev

Vse parametre senzorjev z IO-Link je mogoče spremeniti prek krmilnega sistema. Prilagoditve je mogoče izvesti hitro, časi izpadov pa se zmanjšajo, npr. za zamenjavo izdelka.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Razlikovanje medijev, zaznavanje pene in umazanosti

Uporabite IO-Link in videli boste, kaj meri senzor. Senzor nivoja je mogoče uporabiti kot povsem binarni senzor. Zaradi vgrajenega vmesnika z IO-Link lahko celo prenaša trenutno procesno vrednost. To npr. omogoča razlikovanje med izdelki in čistilnim sredstvom v krmilniku. Prav tako je mogoče zaznati preostalo umazanijo ali peno po postopku čiščenja, npr. za zaščito črpalk. Na kratko: IO-Link omogoča pregledno diagnostiko medija ali postopka čiščenja.

 

↑ Nazaj na vrh