1. Domača stran
  2. IO-Link
  3. Prednosti

Prednost z IO-Link

Izkoristite prednosti

Danes ima uporabnik povsem nove možnosti s senzorji z IO-Link družbe ifm.

Dodatni podatki senzorja se npr. ustvarijo, da se doseže maksimalna učinkovitost in prihranek denarja. To omogoča preglednost procesa od stroja do ERP, da se optimizira obstoječa avtomatizacija. Poleg tega nudi IO-Link veliko več:

» Brez izgub izmerjenih vrednosti

» Več izmerjenih vrednosti

» Imunost na hrup

» Preprosta zamenjava senzorja

» Brez vmešavanja

» Identifikacija

» Zaznavanje zloma žice

 

Brez izgub izmerjenih vrednosti

Celotni prenos izmerjenih vrednosti je digitalen. Zamenjuje prenose, ki so nagnjeni k napakam in izračun analognih signalov. Digitalno prenesene vrednosti je mogoče neposredno prikazati v nadzorni sobi.


Analogno ali digitalno prek IO-Link

Danes:
Analogni signali senzorjev so digitalizirani prek pretvornika A/D in razvrščeni v krmilniku PLC.
To privede do nenatančnih podatkov pri dejanski izmerjeni vrednosti.

IO-Link:
Izmerjene vrednosti se digitalno prenesejo od senzorja do krmilnika.
Zato je prenesena vrednost vedno identična izmerjeni vrednosti

Senzor nivoja LR se uporablja za merjenje nivoja hidravličnega agregata. Nastavitve vseh parametrov in programiranje točk preklopa se lahko izvede prek dveh programirnih gumbov ali IO-Link. Med zamenjavo se parametri samodejno kopirajo v novi senzor. Ni jih treba ročno vnesti.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Več izmerjenih vrednosti

Za nadzor procesa, npr. v hladilnih krogotokih, se pogosto zgodi, da krmilnik prejme več procesnih vrednosti in jih obdela. Zato je običajna merilna točka opremljena z različnimi senzorji, npr. merilnikom pretoka, merilnikom količine in s temperaturnim senzorjem. Senzorji z IO-Link lahko izmerijo več kot eno procesno vrednost in jih digitalno prenesejo. Senzor natančno prenaša vrednosti stopnje pretoka, skupne količine in temperature medija digitalno prek standardnega trižilnega kabla. Dodatni senzorji niso potrebni, tako da se čas inženiringa in nameščanja občutno skrajša. Aciklični dostop do diagnostičnih podatkov, npr. do najmanjših in največjih vrednosti, omogoča vzdrževanje na osnovi stanja.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Imunost na hrup

Brez zunanjih vplivov na signal

Prenos podatkov z IO-Link temelji na 24-voltnem signalu in je zato izredno neobčutljiv na zunanje vplive. Senzorji z IO-Link so povezani s standardnimi spojniki M12. Oklopljeni kabli in povezana ozemljitev niso več potrebni.

Za spremljanje sistemskega tlaka v hidravličnih sistemih se uporabljajo tlačni senzorji tipa PN znamke ifm. Procesni signali, dogodki in parametri se prenašajo v nadrejeno enoto prek IO-Link. Poleg tega je mogoče 8 senzorjev z IO-Link neposredno povezati z nadrejeno enoto, ki prenaša podatke do krmilnika prek protokola PROFINET, EtherCat, Ethernet/IP ali PROFIBUS.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Preprosta zamenjava senzorja

Nadzorna enota z IO-Link shrani vse parametre priključenih senzorjev. Po zamenjavi se predhodni parametri samodejno prepišejo v novi senzor. Poizvedba po potrebnih nastavitvah senzorja ni potrebna.

Senzor nivoja LR se uporablja za merjenje nivoja hidravličnega agregata. Nastavitve vseh parametrov in programiranje točk preklopa se lahko izvede prek dveh programirnih gumbov ali IO-Link. Med zamenjavo se parametri samodejno kopirajo v novi senzor. Ni jih treba ročno vnesti.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Brez vmešavanja

Standardizirana nastavitev parametrov enote omogoča zaklep tipk za upravljanje na napravi. S tem napačne nastavitve uporabnikov niso več mogoče. Tako je kadar koli mogoča dokumentacija parametrov.

Tlačni senzorji tipa PI družbe ifm zaznavajo nivo v rezervoarjih. Za preprečevanje vmešavanja zaradi posledičnih vnesenih nastavitev senzorja prek upravljalnih tipk je mogoče te zakleniti prek IO-Link.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Identifikacija

IO-Link zagotavlja nedvoumno prepoznavo naprave. Senzorji s sposobnostjo IO-Link so jasno prepoznavni po prodajalcu in ID-ju naprave. Zagotovljena je ekskluzivna uporaba originalnih nadomestnih delov.

Prepoznavanje in zaznavanje medsebojno zamenljivih orodij v serijskih priključkih.
Fotoelektrični senzorji O5D zaznajo, če je izbrano orodje nameščeno v napeljavi. IO-Link zagotavlja, da se za zamenjavo uporabijo le senzorji iste vrste.

 

↑ Nazaj na vrh

 

Zaznavanje zloma žice

Z IO-Link se prenos procesa in servisnih podatkov izvede sočasno. Nadrejena enota takoj zazna zlom žice ali kratek stik. Do diagnostičnih podatkov lahko dostopate celo med delovanjem.

Stopnja pretoka v hladilnem krogotoku je natančno spremljana z uporabo vgrajenih magnetno-induktivnih senzorjev pretoka serije SM. Če pride do napake, se diagnostični podatki prenesejo od nadrejene enote v krmilnik. Okvarjeni senzor je nedvoumno prepoznan.

 

↑ Nazaj na vrh