1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Sistemi za mobilne stroje
  4. Brezžična komunikacija za premične stroje

Brezžična komunikacija za premične stroje

CANwireless: wifi in Bluetooth za vodilo CAN

  • Povezava Wifi/Bluetooth za premične stroje
  • Povezava, programiranje, vzdrževanje in diagnostika strojev – brez kablov
  • Podpira orodja MaintenanceTool, CODESYS in Service-Tool
  • Načini delovanja "Infrastructure" in "Access Point"
  • Kompaktno in robustno ohišje

Brezžična priključljivost za premične stroje
Z uporabo najnovejših tehnologij, npr. wifi, ki podpira 2,4 in 5-GHz frekvenčne pasove ter Bluetooth, je mogočih več načinov za povezavo s strojem prek radia. CANwireless omogoča brezžično povezavo s strojem neposredno iz obstoječih orodij družbe ifm za mobilne krmilne sisteme, npr. CODESYS ali orodje MaintenanceTool. Poleg povezave med osebnim računalnikom ali mobilno končno napravo in premičnim strojem je mogoče stroje povezati tudi medsebojno. Z uporabo CANwireless lahko stroji izmenjujejo podatke in sodelujejo.
Naprava tako podpira tehnologije Industry 4.0 in IoT (Internetne stvari) in naredi stroje še bolj inteligentne.

Funkcije in značilnosti
CANwireless omogoča brezžično povezavo z vodilom CAN v vozilu ali stroju. Z dvema osnovnima načinoma delovanja "Infrastructure" in "Mini Access Point" lahko modul ustvari povezavo na različne načine.

Način delovanja "wifi Infrastructure"
V načinu delovanja "Infrastructure" se CANwireless konfigurira za povezavo z obstoječo wifi infrastrukturo. Kadar je naprava priključena v omrežje, se lahko samodejno poveže z drugim udeležencem v omrežju (odjemalnik) ali posluša vhodne zahteve za povezavo (strežnik).
Podatki vodila CAN se lahko izmenjujejo z drugimi priključenimi udeleženci v omrežju.

Način delovanja "wifi Mini Access Point"
CANwireless, konfiguriran kot mini wifi dostopna točka, bo ustvaril lastno wifi omrežje, v katero se lahko poveže več drugih naprav, npr. druge naprave s CANwireless, osebni računalniki, pametni telefoni ali tablični računalniki. Kot v načinu delovanja "Infrastructure" lahko naprava deluje kot odjemalec ali strežnik v lastnem omrežju. Podatki na vodilu CAN naprave mini AP bodo deljeni z drugimi povezanimi udeleženci v omrežju.

Most CAN do CAN
Načini delovanja "wifi Infrastructure", "wifi Mini Access Point" ali "Bluetooth" podpirajo tudi brezžični most vodila CAN med različnimi napravami s CANwireless.

Brezžična diagnostika in razhroščevanje
Orodja, kot so CODESYS V2.3 in orodje za vzdrževanje, omogočajo uporabo CANwireless kot vmesnik do stroja.

Filter CAN do wifi/Bluetooth
Po potrebi lahko naprave s CANwireless filtrirajo podatke, ki bodo preneseni prek radia. S tem se zmanjša obremenitev zaradi podatkov in poveča zanesljivost delovanja.