You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Pretvornik med analognimi signali in IO-Linkom

Pretvornik med analognimi signali in IO-Linkom

  • Pretvorba analognih signalov v IO-Link ali obratno (odvisno od različice)
  • Podpira analogne vrednosti kot signale toka ali napetosti (4...20 mA ali 0...10 V)
  • Integracija Industry 4.0 za običajne analogne senzorje

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Preprosta nastavitev parametrov prek VI-povezave
  • Digitalni prenos odpravi tveganje interferenc EMC

Pretvorba analognih signalov v IO-Link
Pretvorniki DP2200 in DP1222 lahko prevedeta signale analognega senzorja 4...20 mA ali 0...10 V komunikacijo prek digitalnega IO-Linka. Prednosti: Prenos digitalnega procesa je odporen na interference EMC. Poleg tega je mogoče s temi pretvorniki uporabljati starejše analogne senzorje v sodobnih vrstah uporabe Industry 4.0.

Pretvorba IO-Linka v analogne signale
Pretvorniki DP1213 in DP1223 pretvarjajo izmerjene digitalne vrednosti IO-Linka v dva neodvisna analogna izhodna signala glede na različico, torej 4...20 mA ali 0...10 V. Analogni signali se npr. potrebujejo kot ciljne vrednosti za sorazmernih ventilov ali frekvenčne pretvornike za nadzor motorja.