You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Optimizacija logističnih procesov

Optimizacija logističnih procesov

Depaletiziranje enotnih paketov olajšano

  • Depaletiziranje celotnega sloja posameznih paketov
  • Zaznavanje zdrsa pločevine
  • Izračun preostalih predmetov
  • Vključeno preprečevanje trkov
  • Samodejno umerjanje koordinat kamere robota
  • Ekonomično in ergonomsko

Optimizacija logističnih procesov
Samodejno depaletiziranje paketov enake velikosti, npr. kartonskih škatel, zabojev, zunanje embalaže ali kontejnerjev, optimizira logistične procese z dinamičnim podajanjem. 3D senzor zazna napačno nameščene tovore in izravna nepravilne položaje s sistemom depaletiziranja. Prikaz položaja omogoča povsem avtomatizirano depaletiziranje celotnih slojev ali posameznih paketov, neodvisno od vzorca paletiziranja. Poleg podatkov za nadzor robota ethernetni vmesnik procesa zagotavlja informacije za material in programsko opremo za upravljanje skladišča. Samodejni sistemi depaletiziranja omogočajo občutno povečanje učinkovitosti s pomočjo ekonomičnih orodij in zmanjšajo obremenitve zaposlenih zaradi ergonomsko optimiziranih delovnih okolij.