1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Večja zanesljivost procesov med umerjanji

Večja zanesljivost procesov med umerjanji

Natančni temperaturni senzorji z vgrajenim zaznavanjem drsenja prek elementov PT in NTC

  • Vgrajeno zaznavanje drsenja prek elementov PT in NTC
  • Trajno spremljanje drsenja poveča zanesljivost procesov med umerjanji
  • Intervali umerjanja se lahko prilagodijo ali razdelijo
  • Brezplačni 5-točkovni certifikat o umerjanju, priložen senzorju
  • Visoka natančnost 0,2 K v razponu -10...130 °C

Večja zanesljivost procesov zaradi trajnega spremljanja drsenja
Senzorji serije TAD imajo dva uporovna elementa z različnimi značilnostmi (PT in NTC), ki med procesom trajno nadzorujeta drug drugega. Če pride do drsenja, to takoj zaznata in sporočita. To poveča zanesljivost procesa. Vse tri procesne vrednosti (povprečna vrednost, element PT, element NTC) je mogoče dokumentirati prek VI-povezave. To zagotavlja trajno transparentnost za upravljanje kakovosti. Intervali umerjanja se lahko prilagodijo ali razdelijo.

Natančno 5-točkovno umerjanje v tovarni
Zaradi 5-točkovne prilagoditve temperature med proizvodnim procesom imajo temperaturni senzorji serije TAD natančnost ± 0,2K v razponu -10...130 °C.