1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. Senzorji v procesih
  4. Senzorji nivoja
  5. Uporaba pri čistilnih sredstvih, hladilnih sredstvih in mazivih

Nivojski senzorji - uporaba pri čistilnih sredstvih, hladilnih sredstvih in mazivih

  • Vidni pokazatelji stanja preklopa
  • Preprosta prilagoditev pritisnega gumba v aplikaciji
  • Modularni koncept za različne vrste uporabe
  • Različice z zaščito pred čezmernim pretokom skladno z Zveznim zakonom o vodah WHG, 19. člen