1. Domača stran
  2. Izdelki
  3. Senzorji za kontrolo pomikov
  4. Sistemi za signaliziranje in prikazovanje
  5. Zasloni za prikaze procesnih vrednosti

Sistemi za signaliziranje in prikazovanje - zasloni za prikaze procesnih vrednosti

  • Jasno čitljivi 6-številčni LED zaslon
  • Različice v AC ali DCV
  • Zanesljivo spremljanje senzorjev s standardnimi analognimi signali
  • Prosto prilagodljive prikazne vrednosti in kombinacije signalov

Sistemi za signaliziranje in prikazovanje - zasloni za prikaze procesnih vrednosti