You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Visiongivare
  3. Objektdetektering typ O2D

Objektdetektering typ O2D

Valfria geometri i fokus.

Objektdetektering för monterings-, tillverknings- och kvalitetskontroll.

Det elektroniska ögat
Användningsmöjligheterna för konturgivaren efector dualis sträcker sig från närvaro-, positions- och rotationslägeskontroll via sorterings- och räkneuppgifter till kvalitetssäkring.

Med en lättförståelig guidande programvara för parameterinställning kan användaren skapa en modell för objektet som ska kontrolleras med hjälp av godkända och dåliga delar.

Den rotationslägesoberoende objektdetekteringen jämför granskningsföremålet med specifikationer från den inlärda modellen och skickar resultatet ”bra”/”dålig” samt position till rotationsläge till den överordnade PLC.

Givaren kan hantera upp 32 tillämpningar med upp till 24 modeller per tillämpning. På den vänstra bilden kontrollerar konturgivaren korrekt diameter för hålen för hjulskruvar på en bromsskiva.

Flexibel
Rotationslägesoberoende konturdetektering. 32 scenarier med upp till 24 olika objekt kan sparas i enheten.

Tillförlitlig
Givaren detekterar även säkert de inlärda geometrierna på nära och långt håll vid växlande ljusförhållanden eller bakgrunder.

Säker
Lösenordsskydd mot obehörig åtkomst.

Full kontroll
Varianter med olika blickvinklar för olika bildfältstorlekar i förfarande med påfallande eller genomfallande ljus.

Ljus
Integrerad och/eller extern belysning.

Allt dokumenterat
Omfångsrika servicemöjligheter med statistikfil och bildminne.

Närvarokontroll vid automatiserad montering: I den här applikationen placeras tre klamrar på en karossdel. Genom att övervaka konturen för flera klamrar identifieras saknade delar. Tillämpningar som normalt endast kan realiseras med flera optiska givare kan på det här sättet snabbt och säkert ställas in och kontrolleras med bara ett system.

Vid automatiska transportörer som t.ex. skaktransportörer kontrollerar visionsgivaren O2D rätt läge för smådelar och felaktiga delar sorteras ut.

Närvaro- eller fullständighetskontroll för manuella eller maskinella monteringssteg. Valet är ditt: Bildfältstorlekar på 14 x 20 mm upp till 960 x 1280 mm för en stor bandbredd från fina till grova processer. Objekt kan också detekteras positionsoberoende som klammern i detta exempel.

Arbetsavstånd/bildfältstorlekar