1. Startsida
  2. Visiongivare
  3. Identifiering typ O2I

Identifiering typ O2I

Kraftfull identifiering
Oberoende av riktning och antal koder avkodar Multicode Reader automatiskt 1D- och 2D-koder. De nya varianterna klarar även textinläsningsuppgifter (OCR), t.ex. för produktidentifikation med hjälp av typbeteckning eller serienummer. Även uppgifter som t.ex. förfallodatum eller produktionsdatum kan nu avläsas direkt.

Ytterligare funktioner är utmatning av kodpositionen via processgränssnittet, inställbara totala kvalitetsparametrar, individuella belysningsinställningar för varje konfiguration i en grupp, integrerat felminne och åtkomstskydd med lösenord. Den höga lässäkerheten för datamatriskoder förbättras ytterligare med den professionella programvaran Multicode Reader. Mest för pengarna: Multicode Reader ger hög funktionalitet och kapacitet till priset av en givare.

Optimal belysning
Förutom automatisk belysningsinställning går det även att göra manuella anpassningar. De fyra belysningssegmenten kan till- och frånkopplas manuellt. På så sätt bli resultatet optimalt även vid kraftigt reflekterande metallytor.

Hög lässäkerhet
Automatisk inställning av belysningstiden anpassning av segmentbelysningen vid komplicerade ytor.

Intelligens i givaren
Programmerbara utgångar; Verifieringssystem reducerar dataöverföringen.

Flexibel anslutning
RS-232-, Ethernet-TCP/IP- och EtherNet/IP-gränssnitt. Snabb i processen: Objekthastigheter på upp till 7 m/s.

Kompakt integration
Belysning, optik, utvärdering och gränssnitt i ett industridugligt hölje.

Enkel manövrering
Systemet konfigureras och är klart för drift på några få minuter – med programvara eller direkt på givaren.

Läsa koder: För 1D- och 2D-koder samt text. För övervakning av processförlopp i industriautomationen. Användning inom produktförföljning, -styrning och -identifiering. Koder: QR-kod, PDF-kod, DM-kod, streckkod och OCR

ifms Multicode Reader detekterar ett stort antal 2D- och 1D-koder samt text. Den standardiserade 2D-koden kan vara applicerad på olika sätt: tryckt på papper, graverad med laser eller fastnitad på en metallyta.

Det kompakta höljet monteras med tillhörande monteringssats och ansluts via processgränssnittet till styrsystemet (PLC). Parameterinställningen sker via Ethernet-kabel och en standarddator.

Ett exempel av många: Med hjälp av datamatriskoder identifierar Multicode Reader hygieniskt förpackade bomullstussar på ett transportband när de åker förbi.

Arbetsavstånd/bildfältstorlekar