1. Startsida
  2. Ultraljudsgivare
  3. Tillbehör

Tillbehör för ultraljudsgivare

Sound tube – reducerar diametern på ljudkonen får att kunna detektera nivån i tankar med liten diameter.

Sound tube E23000

Ljudreflektor – för installationer där avståndet är viktigt eller i smutsiga miljöer.

Ljudreflektor E23001