You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Startsida

Termisk tryckluftmätare av högsta klass

”Allt-i-ett-givare” minskar kostnader

Den nya termiska tryckluftmätaren utmärker sig som synnerligen mångsidig. Den har inte bara en integrerad temperaturgivare utan har även en tryckgivare, vilket gör det möjligt för användaren att avläsa fyra processvärden samtidigt (volymetriskt flöde, tryck, temperatur och totalisator = totalkvantitetsmätare) och optimera produktion. Integreringen av flera mätparametrar i en och samma givare minskar inte bara hårdvarukostnaderna avsevärt (tryckgivar-, temperaturgivar-, ledningsdragnings- och indatakort) utan även kostnader för installation och underhåll.


Dina fördelar

• Tillförlitlighet i processen genom övervakning av tryck, temperatur och volymflöde

• Kostnadsbesparande genom energiövervakning, läckageövervakning och processorienterat underhåll av filtersystem

• Tidsbesparande tack vare låg komplexitet vad gäller kablage, underhåll och installation

Flödesmätning

Snabb övervakning av tryckluft för att förbättra energieffektivitet

Integrering av SD-tryckluftmätaren i underhållsenheten i redan befintliga eller nya installationer erbjuder ytterligare fördelar. Nu kan tryckluftens processvärden vid industriell användning övervakas på ett effektivt sätt i allmänna tryckluftsnätverk genom en integrerad TFT-display. Fyra olika valbara grafiska layouter är tillgängliga. Processvärdena kan även överföras via IO-Link.

Den precisa flödesövervakningen hos SD möjliggör detektering av läckage och energikostnadsbesparingar. Dessutom möjliggör enhetens höga repeterbarhet exakt fördelning av tryckluftskostnaden för respektive produktionslinje samt optimerad beräkning av produktionskostnaden.

Tryckmätning

Effektiv övervakning av drifttrycket

Tack vare den integrerade tryckhanteringen kan både tryckfall i förorenade filtersystem och tryckluftssystemets allmänna drifttryck övervakas på ett optimalt sätt, vilket är viktigt eftersom om installationen utgörs av ställdon som arbetar vid 5 bar istället för det idealiska 6,3 bar har belastningshastigheten redan minskat med 25 %, med minskad produktivitet som följd. Å andra sidan innebär ett alltför stort drifttryck inte att prestandan ökar utan genererar istället en ökad konsumtion av tryckluft och mer slitage på enheten.

Temperaturmätning

Minimerar kvalitetsavvikelser genom temperaturmätning

Tack vare integrerad temperaturmätning är det möjligt att övervaka temperaturkänsliga processer såsom torkning och att säkerställa produktionskvalitet. SD-tryckluftmätaren ökar således tillförlitligheten i processen.

Grunden i ett omfattande energihanteringssystem
enligt DIN EN ISO 50001


Följer EU:s direktiv om energieffektivet DIN EN ISO 50001 som alla medlemsländer har antagit för att uppnå energibesparingar.
Kravet för att erhålla skattesänkningar på energi är tillämpning av ett energihanteringssystem. Standarden kräver att kalibreringar av mätutrustning sparas för att säkerställa korrekthet och repeterbarhet av uppmätta data.
Kombinationen av den nya SD-tryckluftmätaren och vanliga DAkkS-kalibreringar skapar en optimal grund för ett tillförlitligt energihanteringssystem.

Kalibreringscertifikat

ISO-kalibrering SD (beställningskod ZC0020)

  • Skapad av tillverkaren
  • Språk: Tyska / Engelska
  • Gäller de specifika artiklarna och måste efterfrågas vid beställning av givaren. Efterföljande beställningar är endast möjliga om enheten returneras.

DAkkS-kalibrering av flödesgivare på 6 punkter (beställningskod ZC0075)

  • Skapad i enlighet med kraven från DAkkS (tyska ackrediteringsmyndigheten)
  • Språk: Tyska / Engelska
  • Kalibrering på 6 flödesvärden (beroende på nominella diametern)
  • Gäller de specifika artiklarna och måste efterfrågas vid beställning av givaren. Efterföljande beställningar är endast möjliga om enheten returneras.

Mjukvaran LR DEVICE för enkel konfiguration

Mjukvaran LR DEVICE garanterar snabb och enkel parameterinställning med hjälp av IO-Link-mastrar. Den har ett tydligt strukturerat gränssnitt för parameterinställning online eller offline av den nya termiska trycklufträknaren. Befintliga parameterinställningar kan överföras till andra enheter. Detta reducerar tiden som krävs för installation.

Flödesgivare – Startpaket

Tillgänglig för gratis nedladdning:

- Exempelprogram och programblock (Step7, TIA, RS Logix) - Läs- och skrivprocessdata - Anslutning till PROFINET, Ethernet och EtherCAT - Enhetsbeskrivningsfiler för etablering av PLC (GSDML, ESI, EDS) - Användarinstruktioner