You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
 1. Startsida
 2. Produktnyheter
 3. SDP luftspaltgivare

Luftspaltgivare för verktygsmaskiner

Innovativ luftspaltmätning

SDP luftspaltgivare detekterar avståndet mellan ytan och ett objekt med konsekvent noggrannhet och skickar det som ett absolut värde. Även de minsta avvikelserna i den faktiska positionen från målpositionen detekteras på ett tillförlitligt sätt. Detta säkerställer permanent kvaliteten hos din produkt.

Eftersom spalten beräknas baserat på tryck och flöde, är mätningen korrekt hela tiden oberoende av tryckvariationer, antalet och diametern för munstyckena.Dessutom klarar det robusta mätröret även spoltryck så att omkoppling mellan spolning och mätning inte krävs.

Produktfördelar

Vilka är fördelarna med SDP luftspaltgivaren?

Översikt
Spaltvärde, tryck och flöde – all information på samma ställe
Noggrannhet
Exakta mätresultat och detektering av nollspalt
Absoluta värden
Luftspaltdata som absolut värde
Kvalitet
Rengöringseffekt ökar långtidsstabiliteten
Enkel användning
Enkel teach-programmering av målvärdet med ett klick

Typiska applikationer

Uppläggningskontroll

Den nya luftspaltgivaren används framför allt i moderna verktygsmaskiner. Där används den för att övervaka positioneringen mellan arbetsstycke och verktygsbord, eller verktygshuvud och verktygshållare. SDP detekterar och signalerar avvikelser som kan bero på smuts på ytan.
Detta säkerställer tillförlitligt kvaliteten hos slutprodukten.

Uppläggningskontroll mellan arbetsstycke och verktygsbord för att detektera avvikelser, t.ex. på grund av spånor

 1. fixtur för fastspänning
 2. arbetsstycke
 3. fräsmaskin
 4. luftslangar
 5. chip
 6. luft
 7. luftmunstycke

SDP110 luftspaltgivare kan mäta avståndet mellan mätmunstycket och arbetsstycket i intervallet 0 ... 500 µm med en repeterbarhet på ± (3 % av mätvärdet + 2 µm). Beroende på applikationsområde motsvarar detta en noggrannhet på upp till mellan 5 och 10 mikrometer. Repeterbarheten för givaren är därmed upp till tio gånger tunnare än ett hårstrå från en människa.
Detta ger nya, exakt upplösningar för t.ex. ytkvalitetskontroll som inte var möjliga med tidigare mätsystem.

Ytkvalitet

Yta 1 Yta 2 Yta 3 Odefinierat
Mätvärde SD 0 mm 0,003 mm 0,006 mm 0,026 mm
Status HMI

På grund av den höga precisionen hos givaren, påverkar ytegenskaperna mätresultatet direkt.

Nollspalt eller detektering av igensättning

Konventionell mätteknik använder tryckskillnadsmätning för att bestämma spaltavståndet och kan därför endast detektera ett område för godkänd/icke-godkänd eller visa tryckskillnaden i mbar som ett relativt mätsystem. Som ett resultat av detta kan dessa system inte tydligt detektera en spalt med avståndet 0, en så kallad nollspalt, eller ett igensatt munstycke.
På grund av den kombinerade utvärderingen av flöde och tryck kan det nya SDP110-systemet inte bara mäta avstånd i absoluta avståndsvärden [mm], utan även detektera nollspalt eller ett igensatt munstycke.

Självrengörande

Växla mellan mätning av luft och reningsluft

I den här applikationen är mätmunstyckena placerade direkt i verktygsmaskinens bearbetningscentrum. Detta utsätter munstyckena för extrema belastningar på grund av kylsmörjmedel, damm och smuts. På grund av de här krävande miljöförhållandena måste smutsavlagringar tas bort från munstyckena och systemet, och rengöra bearbetningscentrumet med ett högre tryck och kraftigt flöde efter varje växling av arbetsstycke.

Processen är därför uppdelad i två trycknivåer:

 • Mätluftflödet genom systemet vid ett tryck på mellan 1 och 3 bar. Ett känsligt mätsystem kan utvärdera spaltmåtten under dessa villkor.
 • Reningsluften passerar genom systemet med ett tryck på 6 bar och en hög flödeshastighet för att ta bort eventuellt smuts från bearbetningscentrumet.

Nackdel: Konventionell, känslig tryckmätningsteknik skulle förstöras av det höga trycket hos reningsluften. För att undvika detta krävs en omkoppling mellan mät- och reningsluften

Genom användning av den robusta luftspaltgivaren SDP110, som klarar ett tryck på upp till 16 bar, krävs inte längre omkoppling. Och dessutom: Givaren använder reningsluft för självrengöringen. Detta ökar livslängden och optimerar givarens långtidsstabilitet. Defekter på systemet på grund av smuts tillhör därmed det förflutna.

Enkel att använda

Enkel installation

På grund av allt mindre batchstorlekar, måste hela tiden nya arbetsstycken eller nya produktionspositioner programmeras. För att programmera i kopplingspunkten placeras fördefinierade mätare eller mönster definierade som godkända detaljer i maskinen. Givaren ställs in på motsvarande avståndsvärde.

Eftersom detta är en repetitiv uppgift måste nya kopplingspunkter programmeras så effektivt som möjligt. Medan konventionell givarteknik kräver tidskrävande justering med knappar på givaren, kan kopplingspunkter programmeras enkelt på den nya luftspaltgivaren – tryck bara på en knapp antingen på det integrerade IO-Link-gränssnittet eller via den separata teach-ingången på stift 4. Detta reducerar installationstiden betydligt.