1. Startsida
  2. Startsida
  3. Applikation

System för flödesövervakning

Den optimala lösningen för varje behov

I nästan alla områden inom process- och anläggningsteknik används vätskor eller gaser, t.ex. som kylmedel och smörjmedel för maskiner och kraftenheter eller ventilation i installationer och byggnader. Elektroniska flödesgivare används för att förhindra skada eller driftavbrott som orsakas av flödesstörningar.
ifm:s produktsortiment består av flödesgivare med olika mätprinciper för övervakning av vitt skilda media, inklusive vatten, oljor och kylmedel, men även luft, tryckluft eller aggressiva medel.
Deras användningsområden omfattar alltifrån enkla övervakningsuppgifter till precisa flödesmätningar.

Flödesgivare och flödesmätare Användningsexempel

Använd i många olika branscher och användningsområden.

Denna sektion innehåller, bland annat, användningsområden inom livsmedelsindustrin och fordonsindustrin.