1. Startsida

Systemlösningar

Hårdvara / mjukvara / know-how

Systemlösningar för att säkerställa maskinens processkapacitet

Transparens, effektivitet och uppkoppling är nyckelord när det gäller optimering, kostnadsreduktion och övervakning av tillverkningsprocesser. Förutsättningen för detta är kontinuerlig kommunikation från den minsta enheten (t ex givare) till hela produktionslinjer, fabrikshallar och platser. Ett globalt nätverk och kommunikation av tillverkningsindustrin.

Tillståndsövervakning - förebyggande underhåll och service

Dyra produktionsstopp på grund av slitage kan upptäckas på ett tidigt stadium med hjälp av LR SMARTOBSERVER. Underhåll och reparation kan planeras - nertiden reduceras och dyra följdskador undviks. LR SMARTOBSERVER överensstämmer också med DIN EN ISO 50001 för energieffektiv produktionsoptimering.

  • Förebyggande underhåll
  • Transparens och processoptimering
  • Ökad körtid
  • Kvalitetssäkring
  • Minskning av tillverkningskostnader
  • Energieffektiv ekologisk produktion
  • SAP-anslutning

Energiprocessvärden för motsvarande givare (flöde, ström, kvantitet etc.) överförs till LR SMARTOBSERVER-programvaran via IO-Link, controller eller VSE-enheten. Differentierade display- och utvärderingsdiagram, även i kombination med fördefinierade larm säkerställer kontinuerlig övervakning och analys av energivärdena. Dessa utvärderingar utgör grunden för kostnadsoptimerade och resurseffektiva tillverkningsprocesser.