1. Startsida

Tillståndsövervakning för pumpar

Systemlösning - Övervakning av tillstånd för pumpar

Slitage på pumpar som följd av justeringsfel, kavitationer, infångad luft, etc. leder till ytterligare dyra följdskador. Kritiska stationer finns huvudsakligen med pumpar för

 • kylmedel
 • avloppsreningsverk
 • hydrauliksystem
 • vattentillgång
 • vattenrening
 • processpumpar i livsmedelsindustrin

I kombination med LR SMARTOBSERVER registreras uppmätta data och ett larm utlöses vid gränsläget.

Givarbaserad övervakning (t ex kvantitetskontroll av kylmedel) hjälper till att undvika negativa driftsförhållanden. Nödvändigt underhåll kan organiseras i ett tidigt skede, vilket reducerar nertiden. Återigen är fokus på kvalitetssäkring. Utvärderingsenheter (VSE) som kommunikationsgränssnitt till procesgivare i pumpen (flöde, acceleration etc.) är installerade i styrskåp. Via Ethernet-gränssnitt eller WiFi levereras data till en PC / server med LR SMARTOBSERVER-programvaran för analys (beroende på applikationen versionerna CE / Express eller server).

Typiska systemkomponenter:

 • Pump med diagnostikobjekt
 • VSE med terminalbox (alternativ WiFi)
 • Server och databaser
 • PC med SMARTOBSERVER-programvara för visualisering
 • av processvärdena