1. Startsida

Tillståndsövervakning för fläktar

Fläktar spelar en viktig roll för kvalitetssäkring av produktion i många applikationer. Kritiska situationer finns huvudsakligen med

  • Avdammningssystem
  • friskluft och avgaser i färgbutiker
  • ventilation i verkstäder
  • fläktar i luftkonditioneringssystem
  • extern ventilation av motorer
  • isolatorer i läkemedelsindustrin

För att säkerställa maskinens processäkerhet måste rengöringsintervaller övervakas eller rengöring av fläktar baserat på smuts måste organiseras.
Förekomsten av problem med drivremmar ska övervakas. En annan faktor är "resonansscreening" för att upptäcka skadliga driftsförhållanden i ett tidigt skede. Att kontrollera luftmängden hjälper också till att undvika driftstopp och organisera underhåll på ett tidigt stadium, vilket minskar reparations- och underhållskostnaden.

I kombination med LR SMARTOBSERVER registreras uppmätta data och ett larm utlöses vid gränslägen.
Förutom procesgivare installerade i fläktar, levereras externa ledningar i styrskåp. En utvärderingsenhet (VSE) fungerar som kommunikationsgränssnitt till procesgivarna (vibrationer, chock etc.) Via Ethernet-gränssnittet eller WiFi levereras data till en PC / server med LR SMARTOBSERVER-programvaran för analys (beroende på applikationen versionerna CE / Express eller Server).