You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
 1. Startsida
 2. Mjukvarulösningar
 3. Produktportfölj
 4. LR SMARTOBSERVER

LR SMARTOBSERVER

Tillståndsövervakning och energieffektivitet

 • Kontinuerlig tillståndsövervakning av maskiner och system
 • Trendanalyser
 • Representation av gränser
 • Representation och utvärdering av alla processparametrar
 • Datainsamling av alla tillgängliga parametrar
 • Visualisering och utvärdering med trenddisplay för tryck, flöde, temperatur, ström, rotationshastighet
 • Om nödvändigt byte av maskinens driftsförhållanden
 • Organisation och planering av underhåll
 • Datasäkerhet för system på högre nivå
  (ERP, SAP, HANA, MII, ME)
 • Larm eskaleringskedjor

Kundfördelar

 • Energieffektiv ekologisk produktion
 • Kvalitetssäkring
 • Förebyggande underhållsarbete
 • Minskning av tillverkningskostnader
 • Ökad körtid
 • Fjärrunderhåll och noteringar