1. Startsida

LR SENSOR

Version 4.1.0

Programvara för tydlig online och offline parameterinställning av IO-Link givare via USB-adapter

Enhetlig parameterinställning och visualisering för alla IO-Link-givare.
Använd via USB-anslutningskabel:
IO-Link gränssnitt E30396 eller IO-Link master E30390

  • IODD import och uppdatering från ifms hemsida
  • Läsning av IODD via lagringsmedia
  • Automatisk sensoridentifikation
  • Grafisk representation av processvärdena och historia inkl. exportfunktion.
  • Dokumentation och arkivering
  • Överförbara parametersatser
  • Fullt stöd för minnesplugg för IO-Link 1.1