You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
 1. Startsida
 2. Mjukvarulösningar
 3. Produktportfölj
 4. LR AGENT

LR AGENT

Dubbelriktat datautbyte

Intelligent och universellt datagränssnitt

 • Gränssnitt för styrenheter, fältbussar, givare
 • Datautbyte med ERP-system
 • Dubbelriktat datautbyte
 • Konfigurering istället för programmering
 • Säker mellanliggande buffert

Mjukvarans hjärta
LR AGENT

 • Universell integration av controllers,
  fältbussar, sensorer, ERP-system
 • Kommunikationsgränssnitt
  kan konfigureras av användaren

Konfigurera istället för programmering
Mellanliggande databuffring

Snabb och enkel konfigurering av gränssnittsprogrammet med fördefinierade maskin- och databasmallar.
Via en datagateway önskad data samlas in från datakällor, klassificeras, överförs och sparas i LINERECORDER-databasen.