You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Teknologier
  3. Med korrektionsfaktor 1 – induktiva givare Kplus

Med korrektionsfaktor 1 – induktiva givare Kplus

 

Ett detekteringsavstånd för alla metaller

  • Säker detektering av alla metaller genom enhetligt detekteringsavstånd.
  • Användbar i de minsta utrymmen tack vare kompakta mått.
  • Ingen felkoppling tack vare magnetfältsäker givarteknik.
  • Universellt användbar tack vare stort temperaturområde.
  • Inga störningar tack vare hög kapslingsklass.
  • Nu även i högkvalitativt utförande i rostfritt stål.

Konstant detekteringsavstånd för alla metaller- denna egenskap har de nya induktiva givarna Kplus som ifm electronic särskilt utvecklat för fabriksautomation.

Tack vare det enhetliga detekteringsavståndet ger alla givare en säker detektering av alla metaller. Även när det är ont om plats övertygar de här enheterna med sina kompakta mått. Dessutom förhindras felkopplingar på grund av den nya magnetfältsäkra givartekniken.

Konstant korrektionsfaktor till och med för aluminium
De nya givarna Kplus lämpar sig utmärkt för detektering av aluminium. Konventionella givare har ett betydligt kortare detekteringsavstånd för olika metalltyper. Även för alla andra metalltyper har nyheten från ifm samma detekteringsavstånd. Dessutom övervakas snabbt växlande kopplingstillstånd exakt med den höga kopplingsfrekvensen.

Optimal på olika användningsområden
Därutöver är de belastningsbara, kraftfulla modellerna okänsliga mot magnetfält tack vare den nya givartekniken. Till och med direkt bredvid elektriska bromsar fungerar de helt tillförlitligt. Det stora temperaturområdet på -40 - 85 C öppnar för en universell användning och tack vare de höga kapslingsklasserna upp till IP 68/IP 69K är en permanent tillförlitlighet garanterad. Den motståndskraftiga hylsan i varianten med rostfritt stål ger en tillförlitlig användning i olje- och kylsmörjmedelsomgivningar. Sammanfattningsvis – på de här nya induktiva givarna har fabriksautomationen väntat länge.

Induktiva givare – produktgrupper

Induktiva givare är nuförtiden oumbärliga inom industriell användning. I jämförelse med mekaniska brytare har ge närmast ideala förutsättningar: beröringsfri, slitagefri funktion samt höga kopplingsfrekvenser och kopplingsnoggrannhet. Dessutom är de okänsliga mot vibrationer, damm och fukt. Induktiva givare detekterar beröringsfritt alla metaller.