You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Kunskap/FAQ

FAQ om IO-Link

Mer information om IO-Link

Vad betyder IODD?

IO-Link Device Description. I IODD-filen sparas olika uppgifter för systemintegrationen t.ex. identifierings-, process- och diagnosdata.
 

Var finns IODD?

På vår webbplats vid databladet för varje IO-Link-enhet under rubriken ”Mer information”.
 

Var sparas den?

I LINERECORDER SENSOR eller annan programvara för IO-Link-enhets- eller portkonfigurationsverktyg.
 

Vad är ett ”mätvärde”?

Detta är ett digitalt värde som skickas från givaren till huvudsystemet.
 

Vad skiljer det från en 4 - 20 mA-signal?

Förluster på grund av omvandling, skalning eller överföring förekommer inte.
 

Hur kan ett ledarbrott identifieras med IO-Link?

Varje IO-Link-enhet skickar var 2,3 ms ett ”hjärtslag” (heartbeat).
 

Hur kan IO-Link reducera de olika in- och utgångarna?

Varje port kan konfigureras som ingång eller utgång eller som en blandning av båda och användas för digitalsignaler samt mätvärden.
 

Vad är tvåvägsdata?

Data som överförs i båda riktningar; från och till IO-Link-mastern.
 

Vad är skillnaden mellan en A-port och en B-port?

En A-port används primärt för ingångar (givare) och en B-port för ingångar eller utgångar (ställdon).
 

Vad är en master?

IO-Link-master upprättar anslutningen mellan IO-Link-enheterna och automatiseringssystemet.
 

Vilka funktioner kan Memory Plug utföra?

Spara parametrar i en IO-Link-enhet och nerladdning av parametrar.
 

Vad måste man göra med en IO-Link-master före första användningen?

Varje port måste konfigureras av kunden utifrån applikationens krav (som ingång, utgång eller in-/utgång och datalängd).
 

Hur vet en IO-Link-master när den ska ladda upp ELLER ner en IO-Link-enhetsparameter?

Varje port kan konfigureras för automatisk upp- eller nerladdning av parametrar. Detta utförs via PLC och hör till nodkonfigurationen.

Hur kan processdata från givare visas på ett styrsystem?

Följande dokument beskriver integrationen av processdata utifrån ett exempel med ifms tryck- och flödesgivare.

Integration av IO-Link-givare i ett styrsystem.