You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Case / fler applikationer
  4. Applikationssrapport SFH

Användningsområdesrapport: SFH optimerar anläggningar med hjälp av IO-Link-lösninger från ifm

SFH utvecklar och tillverkar vätskesystem och system för spånhantering. Företaget har haft ett nära samarbete med ifm under flera år och har nu beslutat att utrusta sina maskiner med IO-Link-givare och -masters för att dra nytta av de många fördelarna med IO-Link: enkel parameterinställning, snabba byten, fjärrunderhåll och ekonomiska fördelar tack vare minskad kabeldragning.

Företaget grundades 1981 i Saint-Étienne (Frankrike) in 1981 och sätter sin tilltro till en växande miljöavdelning: "Skelett" av metall från djupdragningar skärs upp, torkcentrifugeras och pressas sedan ihop. Skärvätskan leds tillbaka till maskinverktygen. SFH är verksam inom flyg-, fordons- och kosmetikaindustrin. Sedan 20 år har ifm varit företagets viktigaste leverantör och har samarbetat med SFH i utvecklingen av deras maskiner.

År 2017 beslutade SFH att vidareutveckla maskinerna i sin anläggning och optimera automatiseringen: Man koncentrerade sig på digital tillverkning och Industri 4.0-lösningar. I detta avseende använder SFH IO-Link-givare och -masters från ifm.

De optoelektroniska avståndsgivarna O1D120 och O5D100 används för att mäta och övervaka mängden av metallspån som ska bearbetas och annat bearbetningsavfall. Anläggningens hydrauliska system har utrustats med PN7-tryckgivare och TA-temperaturgivare.

SFH använder IO-Link-moduler av AL2401-typ för de induktiva givarna av modell IFT200. Moduler av typ AL2330 används för att kontrollera ventilterminalen. SFH använder även ROP-pulsgivare med IO-Link. SFH hanterar den nyligen utrustade anläggningen med hjälp av LR DEVICE-programvaran från ifm vilket möjliggör en komplett översikt över samtliga givare. Givarparametrarna kan fjärrinställas och visualisera samlad information. Det möjliggör villkorsbaserade underhållsarbeten på maskinerna.

Genom att utrusta alla maskiner med IO-Link kan SFH dra nytta av många fördelar. Kabeldragning och driftsättning av maskinerna kräver 30 % mindre tid än tidigare. Data från varje givare kan avläsas vilket avsevärt underlättar underhåll och fjärrdiagnostik. Dessutom garanterar IO-Link större flexibilitet: Det är nu betydligt lättare att byta ut givare och ställdon. De nödvändiga parametrarna sparas automatiskt och överförs till den nya enheten.