You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida

Försprång med IO-Link

Försprång med IO-Link

Med IO-Link-givare från ifm har användaren helt nya möjligheter. Exempelvis kan överföring av cykliska och acykliska data samt meddelanden ske i båda riktningarna. Därutöver ger IO-Link mycket mer.

Störningssäkerhet

Ingen yttre påverkan på signalen

IO-Link-dataöverföringen baseras på en 24 V-signal och är därför särskilt okänslig för yttre påverkan. IO-Link-givarna ansluts med M12-stickkontakter av standardtyp. Skärmade ledningar och jord ansluten till dessa krävs inte.

Inga mätvärden går förlorade

All mätvärdesöverföring sker digitalt. En felaktig överföring och omräkning av analogsignaler ersätts. De digitalt överförda mätvärdena kan visas direkt i kontrollrummet.

Enkelt byte av givare

IO-Link-mastern sparar alla parametrar för de anslutna givarna. Efter byte sparas automatiskt de tidigare parametrarna i den nya givaren. Erforderliga givarinställningar behöver inte kontrolleras.

Skyddad mot manipulering

Med den standardiserade inställningen av parametrar kan aktiveringsknappar på enheten spärras. På så sätt finns det inte längre risk för felaktig inställning genom operatörer. Dokumentationen av parametrarna kan göras när som helst.

Identifiering

Identifiering och avkänning av utbytesverktyg.
De optiska givarna O5D känner av om det valda verktyget finns i hållaren. IO-Link ser till att endast givare av samma typ används vid byte.

Identifiering av ledarbrott

På IO-Link sker överföringen av process- och servicedata parallellt. Ledarbrott eller kortslutning identifieras direkt av mastern. Hämtning av diagnosdata är möjligt även under pågående drift.