You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Applikationer i processindustrin

Applikationer i processindustrin

Medieavkänning i processtankar

ifms LMT nivågivare används som en nivåswitch för att känna låg-/högnivå eller torrkörning av pump i tankapplikationer. Typisk feedback är "on" när mediet är i nivå och "off" när det inte finns media.

Tilläggsfunktioner med IO-Link data:

Vid användning av IO-Link är mer information nåbar. Med IO-Link är det riktiga digitala processvärdet tillgängligt så man kan upptäcka olika typer av media såsom vatten, mjölk, osv. IO-Link-värdet kan användas för att särskilja olika medium eller påbyggnad av avlagringar på givaren. Identifiering av media är kritiskt i en rengöringsprocess. Så snart mediet är urspolat så kan rengöringsprocessen starta för att maximera produktionstiden.

Kontinuerlig tanknivåmätning

PI tryckgivare tillhandahåller en 4…20 mA och kopplingsutgång. Traditionella analoga signaler kan vara känsliga för EMC störningar och bli skalad för att visa det riktiga systemtrycket i PLCn.

Hög- och lågtrycksspikar sparas i givaren men kan inte överföras till kontrollsystemet.

Tilläggsfunktioner med IO-Link:

Med IO-Link kan de riktiga tryckvärdena visas utan behov av att skala signalen. Till exempel, en tryckgivare graderad från 0 till 100 bar i H2O, med samma mätområde överförs säkert till styrsystemet utan behov av skalning.

Genom mottagande av höga och låga tryckvärden från givaren kan oväntade tryckspikar och dippar övervakas direkt. Detta är viktigt då man kan undvika att givaren skadas eller att produkterna blir kontaminerade.

Redundant temperaturmätning för pastörisering.

Under mjölkproduktion är det viktigt att man håller rätt temperatur. Självkontrollen och diagnostikfunktionen av ifms TAD temperaturgivare säkerställer att processen fungerar smidigt. TAD givaren är den första givaren med temperatrurdriftsdetektion för livsmedelsindustrin. Givaren är designad med två oberoende mätelement med olika karakteristik som direkt ökar tillförlitligheten i mätningen. När en driftavvikelse uppstår, skickas en varningssignal till PLCn.

Tilläggsfunktioner med IO-Link:

IO-Link tillåter övervakning av båda temperaturelementen. Som tillägg, ett tredje värde som är medelvärdet av de båda andra värdena skickas till styrsystemet. Detta betyder att tre olika temperaturvärden kan skickas och övervakas via en vanlig kabel. Redundanta temperatursignaler tillåter kundanpassad avdriftsdetektion baserad på maskinprocessen och erbjuder lösning där kalibrering av givaren minimeras.

Kylvattenövervaknining i gjuteri

Kylsystemet i ugnen är en kritisk process i för en väl fungerande maskin för produktion av kvalitetsdelar. Som tillägg, noggrann kylning av maskindelarna utökar livslängden och säkerheten på maskinen. För att göra detta krävs flera flödesparametrar av kylvattnet såsom temperatur och flöde för att processen noggrant kan övervakas Detta kräver flera givare och installationsställen runt om maskinen.

Tilläggsfunktioner med IO-Link:

ifms SM magnetisk-induktiva flödesmätare skickar via IO-Link flöde, temperatur och totalisatorvärde via en standard 3-tråds kabel vilket tar bort multipla kostsamma analogkort, extra röranslutningar, ett antal kontakteringspukter och lagerhållning.