You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link
  3. Parameterinställning

IO-Link – parameterinställning/visualisering

IO-Link - enkel idrifttagning

Parameterinställning och visualisering

  • Snabb och enkel parameterinställning med hjälp av IO-Link-Master.
  • Överskådlig visning.
  • Snabb och enkel parameterinställning för enheten (punkt-till-multi).
  • Överföringsbara parametersatser.

LR DEVICE

LR DEVICE är en programvara för överskådlig on- och offline-parameterinställning för IO-Link-givare och -mastrar. Den möjliggör en enhetlig parameterinställning och visualisering av alla givare, ställdon och ifm-mastrar i AL11xx-serien med IO-Link-gränssnitt. Till standardfunktionerna hör import av IODD:er och automatisk identifiering av anslutna enheter. En överskådlig visning av inställbara parametrar tillåter en enkel bestämning av enhetsfunktion. Parametersatser kan lagras och överföras.

För dokumentering kan de även arkiveras som pdf-filer. Processvärdena visas grafiskt under idrifttagningen. Detta underlättar för användaren att optimera parametrar vid respektive användningssituation och säkerställer problemfri drift av anläggningen.

Mätvärdesöverföring till styrsystemet

IO-Link-givarna har en mängd olika funktioner som kan användas av PLC:n. För att dessa ska kunna användas måste funktionerna realiseras individuellt i PLC:n.

Detta är mycket tids- och kostnadskrävande, särskilt vid realisering av de erforderliga användargränssnittet. ifm erbjuder i detta sammanhang färdiga programexempel och appar. Projekteringen och idrifttagningen underlättas därigenom betydligt och fel kan undvikas.

Mjukvara