You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. IO-Link

Punkt-till-punkt-kommunikation

Fascinerande IO-Link

Förr användes binära kontakter främst för enkla kopplingssignaler eller analogvärden. Idag är intelligenta givare fundamentet för nästa industriella revolution. Givare som med hjälp av nyckeltekniken IO-Link kan få fram all information från din anläggning och din maskin.

Ledande tillverkare på områdena givare, ställdon och styrteknik har utvecklat IO-Link. Tillsammans har man skapat ett standardiserat och fältbussoberoende gränssnitt för automatisering som ger användaren en punkt-till-punkt-anslutning utan arbetsintensiv adressering.

Dra nytta av den fascinerande IO-Link – kontakta oss och öka din produktivitet och konkurrenskraft för morgondagens tillverkningsprocesser.

Försprång med IO-Link

Med IO-Link-givare från ifm har användaren helt nya möjligheter. Ytterligare givardata genereras som kan användas för att nå högre effektivitet och större kostnadsbesparingar. Processtransparens blir möjlig från maskinen till ERP och denna kan hjälpa dig att optimera din befintliga automation på bästa möjliga sätt. Därutöver ger IO-Link mycket mer.

IO-Link-produktprogram

IO-Link-systemet består av en IO-Link-master och en eller flera IO-Link-enheter.

IO-Link är ett punkt-till-punkt-kommunikationssystem för att anslutning av givare och ställdon till ett automationssystem oberoende av tillverkar.

Ladda ner den nya IO-Link-katalogen gratis!

IO-Link – we connect you!

Funktioner, fördelar, applikationsexempel, givare och systemkomponenter: Den kompakta katalogen ger dig all information om IO-Link som du behöver. Ladda ner katalogen som PDF och dra nytta av försprånget med IO-Link!

Använd all data från dina givare!

Y-vägen från ifm visar hur du kan dra nytta av dina givares hela prestanda.