1. Startsida
  2. Teknologier
  3. io-key

Oavsett var.
Oavsett vad.
Det är bara att mäta det.

Smart övervakning. Trådlös, obegränsad.

För närvarande är en centraliserad övervakning av givardata från små eller decentraliserade applikationer både komplicerat och dyrt. Höga startkostnader för den nödvändiga infrastrukturen och alldeles för dyra kablage utgör ofta anledningar varför sådana projekt inte är särskilt attraktiva och känns olönsamma. Men vi har en lösning: io-key!

Vad som gör den så speciell: io-key överför data från de anslutna givarna via ett mobilt nätverk (NB-IoT eller 2G nätverk) till en säkrad molnlösning där användaren kan få åtkomst till all strukturerad data – detta oavsett tidpunkt eller plats. Långa och dyra kablage som sträcker över långa avstånd till givare utsätts oftare för störningar. Det problemet tillhör nu det förflutna. Likaså förvinner problemet med överdimensionerade och dyra infrastrukturer för endast ett fåtal givare.

Övervakningen av decentraliserade processer och installationer kan vara så här enkel.

io-key i detalj

io-key i detalj: enkel, bekväm, kraftfull


Enkel: installationen sparar tid och pengar
Med io-key satsar du rätt från början på en lätthanterlig, dock kraftfull form av process- och anläggningsövervakning. En elanslutning och ett tillgängligt GSM-nätverk - det är allt io-key behöver för att överföra data från de anslutna IO-Link-givarna till molnet. Systemet kräver ingen komplicerad anslutning till ett företagsnätverk eller till en styrenhet.

Praktiskt: larmfunktion via e-post eller sms, automatiska rapporter
Den översiktliga dashboarden tillåter användaren att med endast få klick sätta gränsvärden för de anslutna givarna. Ifall dessa gränsvärden överskrids kommer användaren att bli larmad via e-post eller sms. Dessutom kan alla typer av data sammanfattas och exporteras automatiskt i formulär eller rapporter.

Kraftfull: robust hölje, stort urval av givare
Oavsett om det gäller användningen i en dammig miljö eller utomhus, tack vare skyddsklassen IP65 är io-key den perfekta lösningen för alla applikationstyper. Tack vare två givaranslutningar kan ett stort antal olika övervakningsscenarier implementeras. ifm har många olika IO-Link-givare på lager för just detta ändamål.

En överblick

En överblick: fördelarna med io-key

 

  • Plug & play-övervakning: givarstöd anläggningsövervakning utan nätverksplanering eller kabeldragning
  • Enkel installation: anslut io-key till en strömförsörjning, anslut givaren/givarna till io-key och registrera dom på ifm cloud. Så enkelt är det! Nu kan du läsa givarens data.
  • Hög flexibilitet: installationsplatsen kan väljas fritt – även utomhus tack vare IP65. Fritt urval av ett stort antal IO-Link-givare för alla sorters applikatoner
  • Effektivt: låga kostnader i jämförelse med andra industriella molnlösningar

io-key i praktiken: applikationssexempel


Övervakning av äldre maskiner via radiogateway
Fram tills nu var det vanligt att ansluta IO-Link-givaren direkt till PLC:n. Men eftersom PLC:n endast bearbetar kopplingssignalerna går runt 95% av processinformationen förlorad. Med hjälp av io-key går det nu att överföra digital information direkt från processen till molnet som sedan kan användas för en mer exakt maskinanalys.

Tryckövervakning vid pumpstationerna
Med io-key kan du enkelt hålla ett öga på funktionen hos avlägsna eller mobila pumpstationer. En larmfunktion rapporterar omedelbart eventuella avvikelser från det förinställda värdet så att den nödvändiga pumpeffekten snabbt kan återställas.

Nivåmätningar i tankar
Silon, tankar för skrivarbläck eller betongtillsatser har en sak gemensamt: de måste återfyllas innan de är helt tomma. Leverantörer som utrustar sina kunders tankar med io-key kan garantera en pålitlig och oavbruten produktförsörjning. När en definierad nivå har uppnåtts kan logistiksystemet automatiskt starta återfyllningen. En stor kvalitetsförbättring!

Förebyggande underhåll på avlägsna maskiner
Ventilatorer i decentraliserade kylmagasin eller lagerlokaler kan övervakas med hjälp av io-key, likaså går det att övervaka separata motorer eller pumpar, t.ex. inom det automatiserade jordbruket. Skadade lager, obalans och tecken på en förestående maskinskada kan upptäckas av vibrationsgivare och rapporteras till den centrala dashboarden via io-key. Detta förhindrar ett oplanerat avbrott av arbetsprocesser medan produktkvaliteten kan upprätthållas tack vare konstanta lagringsvillkor.

io-key aktivering

Beställning för datamodeller och molntjänster för ifm AIK001/AIK050
 

Priser för dataöverföring

Ladda ned PDF-filen här och fyll i blanketten.


Se till att du har laddat ner den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader eller Acrobat och aktivera insticksprogrammet (plugin) för din webbläsare. Om PDF-filen fortfarande inte kan visas (till exempel om du använder en surfplatta eller smartphone) skall du använda nedladdningsalternativet.

Kontakt
Har du några frågor om io-key? Tveka inte att kontakta oss.

Kontakta oss