You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-smartgivare O3M
  3. Bildfält

3D-smartgivare O3M – bildfält

Funktionsprincipen för PMD-tekniken är baserad på mätning av ljusets hastighet (ToF, time of flight). Scenen som ska mätas belyses med ett modulerat, osynligt infrarött ljus och det reflekterade ljust träffar PMD-givaren.

Enormt synfält

Avkänningsområde på upp till 35 m i typiska miljöer och upp till 50 m för reflekterande objekt garanterar en universell användbarhet. Varje pixel i PMD-chipet bestämmer med hjälp av fasförskjutningen mellan den skickade och mottagna signalen avstånden till scenen.

Ströljuskompensering

Den integrerade, aktiva ströljuskompenseringen förhindrar nästan helt att bildsensorns mättas på grund av strålande ströljus. På så sätt kan PMD-3D-givaren användas vid fullt solljus på 120 klx.