You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-givare O3D
  3. Nerladdningar

3D-givare O3D – nerladdningar

mobileVisionAssistant för iPad

ifms mobileVisionAssistant är en övervakningsapp för ifm O3D3xx-kameror och givare, särskilt utvecklad för iPad.
Applikationen visa data från anslutna kameror och givare i en konfigurerbar 2D-bild.

Nerladdning: mobileVisionAssistant