You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-givare O3D
  3. Program
  4. Överblick

3D-givare O3D – översikt

Översikt över framtida applikationer:

I framtiden kommer även fler applikationer som t.ex. nivåmätning, volymmätning, avståndsmätning och avlastning från lastpall vara möjliga.

 

Applikationsexempel:
Robotsystem

Kortare lastningscykler för lastpallar tack vare snabb produktlokalisering.

Innan:
Dagens lösningar använder rörliga linjeskannrar för att lokalisera en förpackning.

 

Efter:
3D-kamerateknik detekterar alla nödvändiga data i en ögonblicksbild.

 

 

Applikationsexempel:
Automatisk upptagning av lastpallar

Snabb lokalisering och identifiering av lastpallarnas geometri.

Innan:
Dagens lösningar använder linjeskannrar för att identifiera lastpallarnas position och geometri för automatisk upptagning.

 

Efter:
3D-kameratekniken detekterar datan i en ögonblicksbild. Lastpallarna tas upp utan fördröjning.

 

 

Applikationsexempel:
Avlastning från lastpallar

Identifiering av ”föräldralösa” transportbehållare för att förhindra brottrisk.

Innan:
Avlastning från lastpallar i skikt har blivit en populär metod för att integrera produkter i systemet.

 

Efter:
Enstaka lådor i ett läge kan orsaka skador när roboten försöker att ta upp lådor i nästa läge. 3D-kameratekniken förhindrar detta genom att detektera skikthöjden och därigenom även ”föräldralösa” lådor i alla positioner på lastpallen.