You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. 3D-givare O3D
  3. Program
  4. Nivåmätning

3D-givare O3D – 3D-nivåmätning/gränsnivådetektering

Optisk 3D-nivåmätning och detektering av gränsnivå

3D-givare med PMD-teknik

  • Kontinuerlig mätning av ojämna ytor
  • Förmedlar min-, max- eller medelvärden
  • Inlärning av olika behållarformer
  • Undertryckning av störande inbyggnader
  • Beröringsfri detektering av genomskinliga medier för nivåer upp till 10 m

Flexibel konfigurationsinställning
Systemet detekterar solida, ogenomskinliga, fasta material och bulkmaterial i behållare, silos eller bunkar upp till en nivå på 10 m. På transportanordningar som transportband kan lastningshöjden och vid pallar kan lasten registreras exakt med hjälp av O3D.
Givaren fastställer nivån via en definierad bakgrund och förmedlar processvärdet antingen via analogutgång eller digitalt och störningssäkert via Ethernet-processgränssnittet. Alternativt går det att använda O3D som gränsnivåbrytare.
Givarens mätfält kan anpassat utifrån behållarens geometri. Via så kallade ”utslussningsregioner” går det att dölja t.ex. blandare eller andra påbyggda komponenter. Givaren gör det möjligt att lära in behållarformer som trattar, raka eller koniska silos eller lutande transportband som är tomma. Därigenom får man den genomsnittliga bulknivån, även när det bildas materialkoner eller trattar.