You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Högpresterande switchat nätaggregat med enorm effektreserv

Högpresterande switchat nätaggregat med enorm effektreserv

  • 50 % effektreserv för max. 4 sekunder
  • AC-multinätenhet
  • Kompakt, smal modell
  • Hög verkningsgrad på kring 95%
  • LED:er för OVL och DC-ok-utgång

Högpresterande
Med 50 procent effektreserv upp till 4 sekunder ger nätaggregaten tillräckligt med effekt för att även kunna klara drift i gränsområdet vid korta strömtoppar.

Effektiv
Nätaggregaten är särskilt effektivt konstruerade och uppnår en verkningsgrad över genomsnittet på runt 95 procent. Det sparar energikostnader och minskar spillvärme i kopplingsskåpet.

Platsbesparande
Tack vare innovativ teknik kräver de nya ifm-nätaggregaten betydligt mindre plats i kopplingsskåpet, jämfört med vanliga nätaggregat i kopplingsskåp.

Effektreserv
Nätaggregaten har en enastående effektreserv på 50 % för upp till 4 sekunder, för att även ska kunna klara av korta strömbelastningar tillförlitligt.

Begränsning av ingångsström
Istället för att ingångsströmmen begränsas med ett enkelt NTC-element laddas kondensatorerna via mikroprocessor. Detta gör att man får en optimal igångsättning av spänningsmatningen.

Långa förbikopplingstider
Om nätspänningen bryts under kort tid, t.ex. på grund av koppling i försörjningsnätet, säkerställs spänningsmatningen under flera millisekunder.

Stort drifttemperaturområde
Switchade nätaggregat från ifm leverar den specifika märkeffekten över hela temperaturområdet. Först från en drifttemperatur på 60 °C måste man ta hänsyn till Derating.

Dubbla terminaler
Alla 24 V-switchade nätaggregat är utrustade med dubbla terminaler. Det underlättar kabeldragningen och ger en bättre överblick i kopplingskåpet.