1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Givare för rörelseövervakning
  4. Utvärderingssystem och display för analogsignaler

Utvärderingssystem och display för analogsignaler

Fjärrdisplay, förbearbetning och konvertering av analogsignaler

  • Minidisplay för övervakning av gränsvärden
  • Lättavläst display med växling mellan rött och grönt
  • Kompakt design med kapslingsklass IP 67
  • Parametrar kan ställas in via IO-Link
  • Konvertering från analoga mätvärden till IO-Link-kommunikation

Koll på analogsignaler
Den kompakta plug-in-enheten sätts bara in i analoga givares (4...20 mA) anslutningskabel. Då visar den mätvärdena på plats. Användaren kan ställa in en kopplingspunkt resp. ett gränsvärde där transistorutgången växlar. Displayen växlar färg (röd-grön) och visar det därigenom tydligt. Således signaleras tillförlitligt kritiska processtillstånd eller driftsstörningar.

Omvandlare för industri 4.0
En utmärkande egenskap är signalkonvertering: Konverteringsenheten konverterar analoga signaler till digitala IO-Link-signaler. De krävs idag i princip av alla moderna industrimiljöer och för industri 4.0-tillämningar.


Aktuell bulletin