1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Nya mekatroniska volymetriska flödesgivare med display

Nya mekatroniska volymetriska flödesgivare med display

Den smarta flödesmätaren av flottörtyp

  • Optimerad för vatten och oljor
  • Integrerad temperaturmätning
  • Inga rörlängder för in- och utlopp krävs
  • Röd/grön färgförändring för processvärden
  • Mycket snabb responstid på <10 ms

Mekatronisk flödesmätare
Flödesgivaren arbetar enligt principen om fjäderstödd kolv: Kolven som är placerad i höljets ventilsäte, lyfts av det strömmande mediet mot fjädermotståndet. 
Kolvläget övervakas med hjälp av magnetgivare och levereras ut som en analog signal. Fjädermotståndet tvingar kolven tillbaka till sitt ursprungsläge, då flödet sjunker. Detta säkerställer lägesoberoende installation av flödesgivaren och förhindrar backflöde. Givarhuvudet kan roteras 360° och på så sätt kan displayen läsas från valfri position.