1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Kalorimetrisk flödesmätare för vätskor och gaser

Kalorimetrisk flödesmätare för vätskor och gaser

Ny standard inom termisk flödesmätning!

  • Med integrerade mediekurvor för vatten, olja, glykol och luft
  • Snabb responstid och inbyggd temperaturmätning
  • Röd/grön färgförändring för processvärden möjlig
  • Valbar inre rördiameter från 15...400 mm
  • Processanslutningen kan vridas för optimal anpassning

Mätteknik
Flödesgivaren av modell SA arbetar enligt kalorimetrisk mätprincip. På mätspetsen sitter två mätelement och en värmekälla. Här använder man sig av den fysikaliska effekten att ett förbiflytande medium tar upp värmeenergi och transporterar bort denna. Genom den uppkomna temperaturändringen är det ett mått på flödet.

Enhetens funktion
Den nya givaren typ SA är utvecklad för detektering och mätning av flöde och temperatur även i stora rörinnerdiametrar upp till 400 mm. Därför erbjuder den olika användningsmöjligheter. Kopplingsutgångar, analogsignaler och IO-Link erbjuder olika alternativ för att ytterligare bearbeta signalerna. Det innebär att användaren är väl utrustad för Industri 4.0.