1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Hydrostatisk nivåmätning för ett stort antal tillämpningar

Hydrostatisk nivåmätning för ett stort antal tillämpningar

Högkvalitativ rostfri dränkbar tryckgivare med olika kabelmaterial

  • PUR- eller FEP-kabel för hög beständighet mot media
  • Utförande med ATEX-godkännande för grupp I kat. M1 och grupp II kat. 1G och 1D
  • Bra totalnoggrannhet och långtidsstabilitet
  • Tryckkompensering via internt ventilerad kabel

Användningsområden
De dränkbara tryckgivarna i PS-serien används för nivåmätning i containrar, tankar, brunnar, strömmande vatten, borrhål och avloppsanläggningar. Noggrannheten på 0,5% och den långsiktiga stabiliteten på 0,2% per år bidrar till transmitterns tillförlitliga funktion.

Robust, pålitlig och flexibel
Alla dränkbara trycktransmittrar har ett robust hölje i rostfritt stål av hög kvalitet. För standardapplikationer kan den förmånligt prissatta PUR-kabeln användas. För applikationer där en hög motståndskraft mot medier behövs (t.ex. gödsel, oljor eller bränslen) är FEP-kabeln tillgänglig.
De dränkbara tryckgivarna med ATEX-godkännande i PS3xxA serien är konstruerade för nivåmätning i områden där explosionsrisk föreligger. Transmittrarna kan användas i zon 0, 1, 2 eller zon 20, 21, 22 samt i gruvdrift. GL-godkännandet möjliggör tillämpningar inom sjöfartssektorn.


Aktuell bulletin