You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Induktiva givare för fabriksautomation med korrektionsfaktor K=1

Induktiva givare för fabriksautomation med korrektionsfaktor K=1

Ett avkänningsavstånd för alla metaller

  • Säker detektering av alla metaller genom enhetligt avkänningsavstånd
  • Användbar i de minsta utrymmen tack vare kompakta mått
  • Ingen felkoppling tack vare elektromagnetfältsäker sensorteknik
  • Universellt användbar genom stort temperaturområde
  • Hög tillförlitlighet tack vare kapslingsklass upp till IP 68 / IP 69K

Konstant korrektionsfaktor
"K=1"-givare har samma kopplingsavstånd för alla metalltyper. De lämpar sig exempelvis utmärkt vid detektering av aluminium, där vanliga givare har reducerat avkänningsavstånd. Den höga kopplingsfrekvensen möjliggör övervakning av snabbt växlande kopplingstillstånd.
Tack vare den nya sensortekniken är givarna okänsliga mot magnetfält och kan exempelvis användas i direkt närhet till elektriska bromsar. Det stora temperaturområdet och de höga kapslingsklasserna möjliggör en universell användning av de nya "K=1"-givarna.