1. Startsida
 2. Produktnyheter
 3. Nätaggregat
 4. Elektronisk 24 V-säkring

Elektronisk 24 V-säkring

Pålitligt skydd med övervakningsfunktion för
24 V-sekundärkretsen

 • Modulär och selektiv säkring i maskiner och anläggningar
 • Ett pålitligt ledningsskydd gör att ledarnas tvärsnitt kan minskas
 • Snabbt byte tack vare innovativ anslutningsteknik
 • Detektering av utlösningsorsaken (via IO-Link)
 • Ström- och spänningsmätning i varje kanal (via IO-Link)

Säkerhet på 24 V-sidan
Till skillnad från på 230 V-primärsidan försummas ofta strömskyddet i sekundärkretsen. Ett ytterligare problem är att normala mekaniska säkerhetsströmbrytare inte löser ut vid fel i 24 V DC-strömförsörjning. Detta kan t.ex. vara fallet vid långa ledningar. Med den elektroniska säkringen från ifm övervakas strömkretsen optimalt och urkopplas tillförlitligt vid behov. Det är även möjligt att slå ifrån enskilda strömgrenar. Det gör att man kan ha mindre tvärsnitt på ledningarna i de switchade nätaggregatens lastkrets. Systemet är konstruerat med moduler och kan därför anpassas optimalt till anläggningar och maskiner. Med IO-Link-varianten kan man även utvärdera viktiga diagnosdata.

Modulmontering
Systemet är konstruerat med moduler och består av en huvudmodul för inmatning av maximalt 40 A. Till denna kan serier av säkringsmoduler kopplas till. Detta sker med en enkel mekanism, helt utan bryggor, jumper eller liknande. Enkel montering och minsta möjliga kabeldragning sparar utgifter och tid. Med standardversionen kan användaren ansluta upp till 10 och med IO-Link-varianten upp till 8 säkringsmoduler till huvudmodulen. Varje modul har 2 kanaler. Det gör att man har sammanlagt upp till 20 kanaler.

Varianter
Det finns en standard- och en IO-Link-variant. Förutom utlösningsmekanismen har modulerna även en LED som visar om modulen har löst ut, om den är aktiv och hur stor belastningen över den är. Med hjälp av en knapp kan man sätta på/av och återställa varje kanal. Inmatningsmodulen har även en samlingsutgång för varningsmeddelande, om en modul har löst ut.

Mer transparens med IO-Link
IO-Link-versionen har samma funktioner, men har ännu mer information för varje kanal:

Överföring till IO-Link-master:

 • aktuell märkström (1 Byte cyklisk)
 • Utgångsspänning (acyklisk)
 • Utlösningsräknare (acyklisk)
 • aktuell enhetsstatus (1 Byte cyklisk):

– Kortslutning
– Överbelastning
– Underspännning
– Uppnått gränsvärde (80 % IN)

Överföring från IO-Link-master:

 • Till-/frånkoppling
 • Nollställning vid utlösning
 • Nollställning av utlösningsräknare

Modulerna finns tillgängliga i de fasta storlekarna 2A, 4A och 6A. De fast inställda strömvärdena förhindrar felaktig användning genom att man inte kan ändra den maximala strömstyrkan i efterhand.


Aktuell bulletin