1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. 3D-sensor med PMD-teknologi

3D-sensor med PMD-teknologi

Optisk 3D-nivåmätning och detektering av gränsnivå

  • Kontinuerlig mätning av ojämna ytor
  • Förmedlar min-, max- eller medelvärden
  • Inlärning av olika behållarformer
  • Störande objekt filtreras bort
  • Beröringsfri detektering av ogenomskinliga medier för nivåer upp till 10 m

Flexibel konfiguration
Systemet detekterar solida, ogenomskinliga, fasta och bulkmaterial i behållare, silos eller bunkrar upp till en nivå på 10 m. O3D detekterar tillförlitligt lasthöjden i maskiner för mekanisk hantering, t ex transportörer och lastning av lastpallar.
Givaren fastställer nivån via en definierad bakgrund och förmedlar processvärdet antingen via analogutgång eller digitalt och störningssäkert via Ethernet-processgränssnittet. O3D kan även användas som en nivåbrytare.
Givarens mätsegment kan anpassas till formen på den aktuella behållaren Via så kallade ”exkluderade områden” går det att dölja t.ex. blandare eller andra tillbehör. Olika behållarformer som trattar, silos och till och med lutande transportband kan identifieras av givaren. Detta innebär att medelnivån för bulkmaterial anges även om det finns högar eller hål.