1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Industriell bildbehandling
  4. 3D-sensorteknik för mobila arbetsmaskiner

3D-sensorteknik för mobila arbetsmaskiner

3D-sensorteknik för mobila arbetsmaskiner

  • Hjälp för systemintegratörer med utdata via Ethernet UDP
  • Patenterad PMD-Time-of-Flight-teknologi och snabb avståndsbestämning
  • Optimerad för pålitlig användning utomhus
  • Tåligt utförande med IP 67 och IP 69K
  • Öppningsvinkel upp till 95°

Mobila 3D-Smart-givare O3M
3D-detektering av scener och objekt, som redan är standard i produktionsanläggningar och som nu även används med mobila arbetsmaskiner. Därigenom finns förutom nya möjligheter för fordonsautomatisering (AGV – automated guided vehicle), också nya assistensfunktioner för automatiseringsuppgifter. Förutom positionsdata på pixelnivå visas även respektive avstånd till givarsystemet eller till en inställbar referenspunkt (världskoordinatsystemet). Tack vare att den fullständiga 3D-informationen överförs kontinuerligt via Ethernet UDP får systemintegratörer optimala förhållanden för kundspecifika applikationslösningar.

Kraftfull 3D-ljushastighetsmätning (ToF)
Principen för dessa 3D-givare baseras på den flerfaldigt prisbelönta PMD-tekniken som patenterats av ifm. Den har utvecklats särskilt för användning utomhus och för svåra ljusförhållanden. Störningar som solljus eller material som reflekterar ljuset olika starkt, som förekommer kring mobila arbetsmaskiner, påverkar inte mätdatans reproducerbarhet.

Effektfull elektronik
Den inbyggda 2 x 32-Bit-processorarkitekturen ger snabb och pålitlig beräkning av avståndsbilden som ska visas med upp till 50 fps. 3D-givarens hela elektronik är optimerat och anpassat efter mobila arbetsmaskiners krav och behov. Till det hör, förutom stöt- och vibrationshållfasthet, naturligtvis även funktioner för självdiagnos från givaren till IR-systembelysningen.

Hög systemtillgänglighet
Systemet har flera egenskaper som garanterar avbrottsfri drift. Till dem hör bland annat föroreningsindikering samt diverse statusinformation som nås via CAN.

Inställning av systemparametrar och övervakning
Inställning av systemparametrar och live-övervakning av 3D-data sker via den lättanvända ifm-Vision-assistenten för Windows.

Kommunikationsgränssnitt
De mobila 3D-givarna är utrustade med ett Fast-Ethernet-gränssnitt (100 Mbit) samt med ett CAN-gränssnitt. Utmatning av fullständiga 3D-data sker via Ethernet UDP och kan behandlas med motsvarande kundspecifika processenhet. CAN-gränssnittet är endast avsett för parameterinställning eller statusvisning i denna version.


Aktuell bulletin