1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Programvara för diagnoselektronik typ VSE och vibrationsgivare VN

Programvara för diagnoselektronik typ VSE och vibrationsgivare VN

Ny parametermjukvara med datavisualisering

  • Visualisering av mätdata i olika diagramtyper
  • Jämförelse av mätvärden från olika källor i ett diagram
  • Visualisering av rådata som kommer ur VSEs dynamiska kanaler
  • Integrerad guidefunktion för att skapa parameteruppsättningar
  • Strukturerad administration av enheter och data som en trädstruktur

Parameterinställning
Den nya parametermjukvaran VES004 används för att ställa in parametrarna för diagnoselektronik typ VSE. Med programvaran är det möjligt att skapa en trädstruktur i vilken enheterna och givarna integreras. Användaren kan sedan se sin egen bekanta struktur när det gäller produktionsanläggningar, maskiner och komponenter.
Programvaran innehåller guidefunktioner för att förenkla skapandet av parameteruppsättningar för vibrations- och processövervakning. Det är därför möjligt att ställa in och definiera enkel övervakning praktiskt taget utan tidigare expertkunskap. Dataadministration såsom parameteruppsättningar, mätdata, inspelningar och historikfiler utförs enligt den fördefinierade projektträdstrukturen.


Aktuell bulletin