You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Kplus-givare som är immuna mot elektromagnetiska fält för användning i svetsområden

Kplus-givare som är immuna mot elektromagnetiska fält för användning i svetsområden

  • Enhetligt avkänningsområde för tillförlitlig detektering av alla metaller
  • Inget klibbande av svetsstänk tack vare nonstick-beläggning
  • Givarteknik som har skydd mot elektromagnetiska fält för att förhindra felaktig koppling
  • Stort temperaturområdet för universell användning
  • IP 65 till IP 69K för större pålitlighet

För användning i krävande svetsapplikationer

De induktiva Kplus-givarna trotsar de hårda driftsförhållandena som uppstår i svetsprocesser. Givarhöljet och fästmuttrarna har en nonstick-beläggning som förhindra att svetsslaggen fastnar. Dessutom är den nya givartekniken robust i starka magnetfält som uppstår vid svetsningar och förhindrar på så sätt felkopplingar.
Den snabba anslutningen med en standardmässig M12-kontakt och matchande kabel från ecolink-sortimentet utgör den perfekta grunden för en långvarig användning.

Produkt