1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. PMD profiler: exakt konturdetektering för inline-kvalitetskontroller

PMD profiler: exakt konturdetektering för inline-kvalitetskontroller

  • Inline-kvalitetskontrollen granskar den korrekta hopmonteringen av delar
  • Snabb installation utan programvara
  • Avståndsoberoende mätning för hög tolerans vid objektpositionering
  • Immun mot yttre ljusinverkan - kräver ingen avskärmning eller yttre belysning

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Valfri visualisering av konturer via programvara för att underlätta felanalyser

Noggrann objektscanning för kvalitetskontroll
I monterings- och hanteringsapplikationer kan PMD-profilergivaren inte bara bekräfta närvaron av ett objekt, utan kan även kontrollera att korrekt komponent har använts och är korrekt installerad. Ett knapptryck är allt som behövs för att jämföra konturen av ett objekt med den i PMD-profiler inlästa målkonturen. Den fotoelektroniska linjescannern upptäcker pålitligt pyttesmå skillnader mellan nästan identiska komponenter. Eftersom avståndet inte är relevant behöver givaren PMD-profiler ingen komplicerad positionering som det är fallet hos 1D-givare. Tack vare dess okänslighet mot omgivande ljus krävs det ingen avskärmning eller extern belysning som det är fallet hos kamerasystem som arbetar på samma höga precisionsnivå. Med sin användarvänliga färgdisplay och intuitiva inställning med endast 3 tryckknappar är givaren inom få minuter redo för användning utan att man behöver någon programvara. Det är möjligt att antingen skicka information om mängden fel eller om upptäckta objektprofiler via IO-Link.

Region of Interest (intresseområde): hög precisionsnivå
För att göra bestämmandet av skillnader mellan nästan identiska komponenter även mer säkrare, kan utvärderingen av profiler begränsas till det relevanta objektområdet med två markeringar genom att använda "Region of Interest"-funktionen. Funktionen kan användas i fixerat läge för att fastställa om objektet är korrekt positionerat. I flytande läge är konturjämförelsen variabel längs laserlinjen. Det är inte nödvändigt att positionera testsbitarna på exakt samma sätt.

Kvalitetssäkring: definition av toleranser
Likheten mellan referens- och målobjet ges som ett värde mellan 0 och 100 %. Tröskelfunktionen kan användas för att bestämma värdet från vilket referensobjektet inte längre är acceptabelt. Följaktligen kommer ett lågt toleransvärde garantera kvaliteten av montage som kräver hög noggrannhet.