You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Processgivare
  4. Överskrider gränser: den bästa flödesgivaren i sin klass

Överskrider gränser: den bästa flödesgivaren i sin klass

  • Hög exakthet för konstant processtillförlitlighet
  • En ny mätrörskonstruktion minskar tryckförluster
  • En optimerad design möjliggör en parallell installation i standard splitterboxar och utelämnandet av rörlängder för inlopp och utlopp
  • Idealisk för höga processtemperaturer upp till 90 °C

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Minskning av installations- och hårdvarukostnader tack vare IO-Link

Exakt övervakning av processer
Tack vare dess optimerade mätrör täcker nu den nya magnetiska induktiva flödesgivaren mätområden upp till 150 l/min. Utöver flödet går det att mäta temperaturen och den totala mängden.

Hög temperaturbeständighet trots kompakta dimensioner
Den höga temperaturtåligheten på upp till 90 °C möjliggör arbeten i svåra applikationer, såsom ugnar där kylvattnet uppnår väldigt höga temperaturer.

Snabb installation och enkel hantering
TFT-displayen visar flera processvärden samtidigt, de två kopplingspunkt-lysdioderna och den valfria färgändringen ger en idealisk överblick. I kombination med den intuitiva driften med 3 knappar, förkortar den självförklarande menyn avsevärt givarens inställningstid.

Fördelar och förmåner

Processtillförlitlighet och energiövervakning
Överhettning av verktyg, svetspistoler eller ugnar leder till ökat slitage och eventuellt till avbrottstider inom produktionen. En kontinuerlig övervakning av vattenkylningen säkerställer processens tillförlitlighet hos applikationer som kräver en intensiv kylning. På så sätt presenterar sig flödesgivaren av SM-typ med hög precision och en integrerad temperaturmätning. I kombination med mängdmätaren (totalisatorfunktion) är det även möjligt att genomföra en pålitlig energiövervakning.

Pumputmatningen kan reduceras tack vare en minimering av tryckförluster
Mätrörets optimerade design med en ökad invändig diameter reducerar tryckfall. Fördel: Pumputmatningar kan minskas. Det sparar energikostnader.

Minskning av installations- och hårdvarukostnader tack vare IO-Link
Flera mätparametrar (flöde, temperatur, total mängd) kan utvärderas i styrenheten via endast en ingång. Mätpunkter, kablage och PLC-ingångskort reduceras vilket sparar kostnader. Den integrerade simuleringsfunktionen förenklar installationen. Givarna kan integreras i styrenheten och kontrolleras utan att anläggningen behöver vara i drift.

En slimmad design som optimerats för standardmässiga splitterboxar
För att kunna övervaka individuella kylledningar separat används flera flödesgivare simultant. Deras slimmade konstruktion ger en idealisk installation och en anslutning optimerad för praktisk användning som gör komplicerade rörsystem och flytt av givare onödiga. Detta möjliggör användning i vanliga vattenrör med en invändig diameter på 50 mm. Ett annat kännetecken: Givaren behöver inga rörförlängningar före inlopp eller efter utlopp. Detta ger en maximal flexibilitet för layout och installation av anläggningen.

Användningsexempel

Formsprutningsmaskin
Kylvattenmängden och temperaturen är nyckelfaktorer när det gäller den slutgiltiga produktens kvalitet. Stopp i rör måste kunna upptäckas utan fördröjning. Det säkerställs av SM-flödesgivaren.

Härdningssystem
Arbetsstyckenas kylkurvor måste beaktas och följas under härdningsprocessen. Det sker genom att man påför en bestämd mängd kylvatten till det tidigare upphettade arbetsstycket. SM-givaren upptäcker potentiella igentäppningar och säkerställer således en kontinuerlig hög produktkvalitet.

Maskinverktyg
Permanent tillförsel av kylvatten säkerställer en jämn kvalitet och förlänger verktygets livslängd. Slipdamm kan täppa till kylvattenrör. SM-givaren upptäcker detta i rätt tid och förhindrar att verktygen överhettas.

Ugnskonstruktion
Brist på kylvatten kan leda till farligt extrema temperaturer i ugnen. SM-givaren övervakar kylvattenmängden och temperaturen upp till 90 C. Dyra avbrottstider p.g.a. extrema temperaturer tillhör det förflutna.