1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. Inga omvägar: Ventilgivare direkt ansluten till reglerventilen

Inga omvägar: Ventilgivare direkt ansluten till reglerventilen

  • Mindre krångligt när det gäller nätverk tack vare den direkta kontrollen över reglerventilen
  • Självdiagnostik avseende slitage, blockeringar eller avlagringar, för skräddarsytt underhåll som passar dina behov

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Lysdiodens blinkläge för snabb visuell givarlokalisering
  • Inställning av ändläge med endast ettn klickning för till och med snabbare installering

Direkt anslutning minskar behovet av ledningar
MVQ201-givaren övervakar oavbrutet ventilens position till närmaste grad. Via “Auto teach“-funktionen styr den mot ändlägena och läser in dessa. Reglerventilen är enkel att ansluta via den separata M12-anslutningen och kontrolleras via IO-Link. Detta minskar och komplexiteten när det gäller ledningar och installationen - risken för felkällor reduceras.

Användarvänlig statusförfrågan, underhållsinformation i god tid
De definierade ventilpositionerna signaleras via två kopplingsutgångar samt via den tydligt synliga statuslysdioden. Givaren upptäcker även ändrade stängningstider vilka tyder på slitage, avlagringar eller blockeringar p.g.a. främmande objekt och signalerar dessa via IO-Link. Det gör det möjligt att planera efterfrågat underhåll eller genomföra en omedelbar felsökning för att undvika längre och dyra avbrottstider i anläggningen. För att underlätta lokaliseringen blinkar den utvalda enheten grönt i blinkläge (flash mode).

Direkt ansluten till reglerventilen
MVQ201-givaren har en separat M12-kontakt för direkt anslutning till reglerventilen som sedan kan enkelt kontrolleras via IO-Link. Den korta kabelvägen förenklar installationen och minskar risken för dataöverföringens mottaglighet för fel. Dessutom ges ytterligare information, t.ex. ändrade stängnings- och öppningstider för ventilen p.g.a. slitage, via IO-Link och kan då bearbetas vidare i SMART OBSERVER eller i styrenheten. Det gör det möjligt att genomföra ett tillståndsbaserat underhåll och rengöring av anläggningen och förebygga en oplanerad och dyr avbrottstid.