1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. Positionsgivare
  4. 2 i 1: Avstånds- och reflektivitetsmätning med OGD Reflectivity

2 i 1: Avstånds- och reflektivitetsmätning med OGD Reflectivity

  • Två utgångar för avståndsvärde och reflektivitet för förbättrad processäkerhet
  • Identifiering och sortering genom att skilja mellan färg/kontrast och avstånd/höjd på objekten
  • Flexibla installationsalternativ tack vare en räckvidd upp till 1,5 m

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Processvärden visas på tvåfärgsdisplayen och skickas via IO-Link

Reflektivitet för att skilja mellan objekt
OGD Reflectivity fastställer objektens reflektionsgrad och ger dessutom information om avstånd för att öka processkontrollen. Reflektiviteten indikerar hur mycket det avgivna ljuset reflekteras från en yta och varierar enligt ytans färg och egenskaper. Därför kan givaren t.ex. skilja mellan olikfärgade dryckesbackar och identifiera om förpackningar som är redo för frakt saknar textetiketter. Eftersom givaren utöver avståndet upptäcker reflektiviteten via en ytterligare kopplingsutgång kan automatiserade utsorteringsapplikationer enkelt implementeras. Med OGD Reflectivity kan alla parametrar ställas in som vanligt med tre tryckknappar och visas tydligt på tvåfärgsdisplayen.