1. Startsida
  2. Produktnyheter
  3. System för tillståndsövervakning av maskiner
  4. Mycket mer än bara en ljusfyr

Mycket mer än bara en ljusfyr

Flexibel konfigureringsbar ljusfyr med förstklassig synlighet, modern LED-RGB-teknik samt mycket lång livslängd

  • Förstklassig synlighet
  • Modern LED-RGB-teknik – lång livslängd, reducerad lagerhållning
  • Olika lägen kan konfigureras via IO-Link eller inställningsmenyn
  • Finns även som standardvariant med digitala ingångar
  • Enkel montering

Hög prestanda
Överallt i fabriker, på maskiner, transportsystem och anläggningar används ljusfyrar för att visa tillstånd eller varningar. De innovativa ifm-ljusfyrarna ger många fördelar jämfört med vanliga ljusfyrar och lämpar sig därför i mer krävande användningssituationer.

Flexibelt anpassningsbar
Generellt måste signallamporna anpassas utifrån användningen. Istället för att omständligt skruva fast olikfärgade moduler på varandra gör den nya LED-RGB-tekniken det möjligt att anpassa signallamporna utifrån behov via IO-Link eller inställningsknapp (t.ex. kontinuerligt ljus, blinkande ljus, blixtljus, olika färger, siren). Detta sänker antalet varianter samt behovet av lagerhållning.

Varianter
Ljusfyren DV15xx har digitala ingångar och kan konfigureras på enheten med hjälp en inställningsknapp. Ljusfyren DV25xx kan styras och ställas in utan inställningsknapp, utan det görs via IO-Link.

För krävande miljöer
På ljuskroppens släta yta fastnar varken vatten, damm eller smuts fastnar. Därigenom säkras ljusfyrens synlighet långfristigt. Inga metallkomponenter, t.ex. skruvar eller hankontakter är exponerade. Det gör att lamporna är särskilt väl lämpade för användning i livsmedelsindustrin samt i medicinska, farmaceutiska och kemiska branscher.

Optimal synlighet
Den patentskyddade tekniken skapar en stark kontrast mellan lysdiodens ljuspunkt och omgivningen. Det gör att användaren kan se ljuset tydligt, även vid främmande belysning, t.ex. i närheten av stora hallfönster.

Lång livslängd
Tack vare den använda LED-tekniken är ljusfyrens livslängd mycket lång.

Anpassningsbar
Tack vare LED-RGB-teknik kan signallamporna anpassas individuellt (kontinuerligt ljus, blinkande ljus, blixtljus, olika färger). Det sänker antalet varianter samt lagerhållningen. Lamporna kan användas i olika driftlägen, t.ex. ett analogläge för att visualisera nivåer. För sirenerna går det att ställa in 7 olika signaltoner.

Enkel montering
I leveransomfånget finns en sockel för montering. Dessutom finns en variant med monteringsfot vilket gör det möjligt att placera den högre upp. Monteringsfoten kan vridas 90 grader, vilket gör det möjligt att montera den på väggen utan fler tillbehör. Dessutom finns det tillbehör för pole-mounting.


Aktuell bulletin

Prova på ifm's Ljusfyr-starterkit